Utrecht,
16
januari
2018
|
21:43
Europe/Brussels

Hoe doet Abellio het?

Abellio, het dochterbedrijf van NS, rijdt treinen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en bussen in Londen. En dit doet zij goed. Zo heeft Abellio Duitsland nu 3 jaar op rij de Gold Medal voor hoogste service en punctualiteit gewonnen en heeft Merseyrail in het Verenigd Koninkrijk al meerdere jaren achtereen een klanttevredenheidscijfer van 94% of meer. In 2016 was de winst van Abellio € 55,6 miljoen bruto en in 2015 €48 miljoen. Ook in 2017 boekt Abellio een solide winst.

Risicobeheersing

Met onze aandeelhouder, het ministerie van Financiën, heeft NS begin 2017 duidelijke afspraken gemaakt over wanneer Abellio mag investeren. Dit beleidskader voor investeringen in het buitenland beperkt de risico's die NS met Abellio loopt. Zo kan Abellio scherp bieden op concessies, maar is het uiteraard niet de bedoeling om onnodige risico's te lopen. In het kader staat bijvoorbeeld dat Abellio alleen biedt op concessies met een beperkt tot middelmatig risicoprofiel. Ook kan NS niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden van Abellio. 

NS mag Abellio, als haar dochterbedrijf, geld lenen. Hiervoor is wel een bovengrens afgesproken, namelijk €500 miljoen (in aanvulling op de algemene kapitaal middelen van maximaal €500 miljoen). Het gaat dan om een kortlopende lening die door Abellio aan NS terugbetaald moet worden met marktconforme rente. NS en Abellio voldoen aan alle afspraken die vastgelegd zijn in het beleidskader van het ministerie van Financien voor investeringen van Abellio in het buitenland.

Scotrail

Abellio rijdt treinen op 10 verschillende concessies in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Eén daarvan is Scotrail. Sinds april 2015 rijdt Abellio in Schotland treinen onder deze naam. In het eerste jaar maakte Scotrail een winst van 9,5 miljoen pond, in 2016 een verlies van 3,3 miljoen pond. De cijfers over 2017 moeten nog bekend worden. Een verlies in de beginjaren van een concessie is overigens niet vreemd. De eerste jaren van een concessie worden er vooral investeringen gedaan, later levert een concessie meer winst op. Dit is ook volgens prognose. Wij gaan er vanuit dat de Scotrail concessie over de hele looptijd (zeven jaar met verleningsoptie van drie jaar), winstgevend is.

Binnenkort zal NS haar jaarverslag bekend maken. Daarin staan ook de cijfers voor Abellio, en die zien er, ook dit jaar, goed uit.