Utrecht,
07
september
2016
|
16:40
Europe/Brussels

Hoe werken we samen aan goede OV-bereikbaarheid van Schiphol?

Vanmorgen hebben Schiphol, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, NS, ProRail, gemeente Amsterdam en Stadsregio Amsterdam relaties bijgepraat over onze gezamenlijke inspanningen op het thema 'OV-bereikbaarheid Schiphol' op de korte en lange termijn. De partijen zijn in 2015 een programma gestart om verbeteringen door te voeren op het gebied van capaciteit en betrouwbaarheid van het spoor, capaciteit van de transferruimte op de perrons en op Plaza en uitbreiding van persoonlijke service en reisinformatie aan de reiziger. In de sessie is een aantal resultaten gepresenteerd:

  • Oplevering twee nieuwe sporen langs de Zuidas, waardoor NS met ingang van de nieuwe dienstregeling 2017 twee extra Intercity’s per uur per richting tussen Schiphol en Almere rijdt
  • Aanpassingen aan de opgangen van het perron tussen de sporen 1 en 2 met als doel meer capaciteit op de opgangen en het perron te creëren.
  • Extra inzet van medewerkers op het perron van spoor 1 en 2 om reizigers te verwijzen naar de juiste opgangen en ervoor te zorgen dat ze zich beter verspreiden over het perron.
  • Extra reisinformatieschermen op het perron van spoor 1 en 2 en een duidelijkere vermelding van treinen met bestemming Amsterdam Centraal op de schermen.

Het aantal reizigers op Amsterdam Airport Schiphol groeit en naar verwachting zal ook het aantal OV-reizigers dat naar of via de luchthaven reist de komende jaren verder toenemen. We werken daarom continu aan maatregelen om Schiphol per openbaar vervoer goed bereikbaar te houden. Hierbij is de veiligheid en het comfort van reizigers het uitgangspunt. Om het OV-knooppunt Schiphol, ook in de toekomst goed bereikbaar en veilig te houden, heeft staatssecretaris Dijksma op 11 juli jl. de startbeslissing genomen voor een MIRT-verkenning (Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) naar een toekomstvaste oplossing voor de aanpak van station Schiphol.

Kijk naar dit filmpje voor wat feiten en cijfers