Utrecht,
19
september
2016
|
00:00
Europe/Brussels

Hoe zit het met de DDZ6?

NS zal bij de nieuwe dienstregeling niet langer standaard twee conducteurs mee laten rijden op een bepaald soort dubbeldekstrein (DDZ6). Waarom? Dat leggen we graag uit.

NS rijdt met verschillende soorten treinen. We hebben een ‘vloot’ met ongeveer 635 treinstellen waarvan 255 dubbeldekstreinen van verschillende types. Van deze 255 dubbeldekstreinen zijn er 20 van het type DDZ6. Dat zijn oudere dubbeldekkers die zijn gerenoveerd. Deze DDZ-treinen bestaan uit 6 afzonderlijke compartimenten (zogenaamde ‘bakken’). Op deze treinen reden altijd standaard 2 conducteurs. Bij alle andere dubbeldekkers doen we dat pas vanaf 8 ‘bakken’. DDZ6 is op dit vlak dus een vreemde eend in de bijt.

NS wil stoppen met deze uitzonderingspositie voor twintig treinen en heeft dus besloten om de inzet van conducteurs op de verschillende treinsoorten hetzelfde in te richten. Ook bij DDZ6 komt daarmee de norm voor duo-bezetting ook op 8 bakken te liggen.

Waarom doen we dat?
Het huidige verschil tussen de DDZ6 en de andere dubbeldekstreinen zorgt soms voor een personele puzzel. Als er bijvoorbeeld een storing is willen we dat onze reizigers daar zo min mogelijk last van hebben. Dan rijden we soms een andere treintype dan gepland. Als er dan ineens een DDZ6 komt voorrijden terwijl er gerekend was op een andere dubbeldekker, dan moet er op stel en sprong een extra conducteur gezocht worden. Dit besluit zorgt er voor dat NS de dubbeldekstreinen flexibeler kan inzetten.

Worden hierdoor conducteurs ontslagen?
Het besluit heeft geen personele consequenties. Integendeel, we zijn volop aan het werven. In 2014 hadden we ongeveer 2400 fte conducteurs op de loonlijst, in 2017 is dit ruim 2700 fte. Daarmee is het aantal conducteurs bij NS de afgelopen jaren forst gestegen.

Betekent dit besluit iets voor de afspraken over sociale veiligheid?
Nee, we hebben duidelijke afspraken gemaakt in het kader van sociale veiligheid. Aan deze afspraken wordt niet getornd! Op nachtnettreinen en de vroege zondagochtendtreinen, waar vaker agressie voorkomt, rijden we standaard met twee conducteurs. Op uitgaansavonden na 22.00 uur (do t/m zat) gaan we dat eveneens doen. Dit geldt voor alle soorten treinen, ook voor het type DDZ6.

Worden conducteurs extra belast doordat ze meer moeten traplopen?
We nemen de werkbelasting van onze collega’s zeer serieus. Door deze maatregel zullen conducteurs juist minder vaak een dienst draaien in een dubbeldekstrein.