Utrecht,
07
oktober
2020
|
17:00
Europe/Brussels

‘Houd de lijn vrij’, ook op stations

Samenvatting

Reizigers die slechtziend of blind zijn vertrouwen volledig op geleidelijnen om op straat of het station hun weg te vinden. Maar omdat meer dan de helft van alle Nederlanders geen rekening houdt met het vrijhouden van de geleidelijnen, lopen zij vaak tegen obstakels of medereizigers aan. Veel ziende mensen weten niet waar de geleidelijn voor dient. Dat levert lastige en soms zelfs gevaarlijke situaties op voor de gebruikers. Vandaar de oproep van o.a. het Bartiméus Fonds: Houd de lijn vrij. 

Houd de lijn vrij!
In de Week van de Toegankelijkheid lanceren de samenwerkende oogorganisaties op initiatief van het Bartiméus Fonds weer de publiekscampagne ‘Houd de lijn vrij!’. NS draagt deze campagne een warm hart toe. NS streeft ernaar om reizigers met een beperking op een gelijkwaardige, comfortabele en veilige manier te laten reizen, zelfstandig waar dat kan en met hulp waar nodig. Middels de speciaal ontwikkelde game Swipe Your Way, online video’s en de website houddelijnvrij.nl wil de campagne bij iedereen in Nederland tussen de oren krijgen dat obstakelvrije geleidelijnen van groot belang zijn. Sta niet op onze strepen - dat doen we liever zelf!’

download

Breed gedragen
Dat het vrijhouden van geleidelijnen heel belangrijk is, wordt nog eens onderstreept door de brede samenwerking van partners die deze campagne steunen. ‘Houd de lijn vrij!’ is een initiatief van het Bartiméus Fonds en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Oogvereniging, Koninklijke Visio, Bartiméus en de Robert Coppes Stichting. Ook NS ondersteunt ‘Houd de lijn vrij!’.