21
juli
2011
|
00:00
Europe/Brussels

Huurovereenkomst voor kantoorruimte Belastingdienst in nieuwe OV-terminal Breda

De Belastingdienst neemt zijn intrek in de nieuwe OV-terminalvan Breda. Daartoe tekenden de Rijksgebouwendienst en NS Poort deze week eenhuurovereenkomst. De Rijksgebouwendienst huurt van NS Poort 13.000 m2 BVOkantoorruimte in het nieuwe station Breda, 150 plaatsen in de fietsenstalling en106 parkeerplaatsen op het parkeerdek van het station. De overeenkomst heeft eenlooptijd van 15 jaar. Naar verwachting wordt het nieuwe kantoor van deBelastingdienst in het voorjaar 2014 opgeleverd.

De komst van de Belastingdienst naar de OV-terminal van Bredapast in de strategie van NS Poort om stations tot levendige gebieden te maken.De nieuwe OV-terminal Breda is een ontwerp van architect Koen van Velsen enwordt een modern station waar reizen, wonen, werken en winkelen zijngeïntegreerd in één gebouw. De HSL shuttle Fyra zorgt voor een snelle verbindingtussen Breda – Rotterdam- Schiphol- Amsterdam. NS Poort realiseert dit nieuwestation samen met partners ProRail en de gemeente Breda onder de projectnaamBreda Centraal. In de OV-terminal is nog kantoorruimte te huur.

Het Rijk speelt in de ontwikkeling van het stationsgebied Bredaeen belangrijke rol. Enerzijds door het verlenen van subsidies door hetMinisterie van Infrastructuur en Milieu en anderzijds door het afnemen vankantoorruimten voor Rijksdiensten. De Rijksgebouwendienst organiseert hiermeepassende huisvesting voor de Belastingdienst op een prima locatie en realiseertin het stationsgebied het nieuwe gerechtsgebouw.