Utrecht,
06
maart
2017
|
17:02
Europe/Brussels

In gesprek over winkels en spoorlijnen

In de strategie Spoorslags beter zetten we de reiziger op 1, 2 en 3 door ons te richten op het verbeteren van onze prestaties op het spoor, te zorgen voor stations van wereldklasse en reizigers meer gemak te bieden bij hun reis van deur tot deur. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft vandaag aandacht gevraagd voor de winkels en de regionale spoorlijnen. Graag lichten we toe wat hierover in de strategie staat en waarom NS deze keuzes maakt. Uiteraard blijft de directie van NS graag in gesprek met COR over sterke positie van NS.

Winkels
Vorig jaar heeft NS de strategie Spoorslags beter vastgesteld. In de strategie kiest NS er voor om een aantal retailformules in concessie uit te geven. Dat levert voor NS vervangende inkomsten op. In de concessiecontracten maakt NS afspraken, bijvoorbeeld over het assortiment, openingstijden en kwaliteit van de dienstverlening aan de reiziger. Daarmee houdt NS grip op de kwaliteit en de diversiteit van het winkelaanbod op stations. NS hoeft niet alle winkels zelf uit te baten. Daarom dragen we dit gefaseerd over aan de markt, daar waar de markt dit inmiddels ook zelf kan. Die overdracht gebeurt op een zorgvuldige manier, waarbij goede afspraken gemaakt worden. Het uitgangspunt is dat alle winkelmedewerkers en winkelmanagers door de nieuwe exploitant worden overgenomen en een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket behouden. De winkels van Kiosk, de Stationshuiskamer en railcatering op stations blijven bij NS.

Spoorlijnen
In de strategie is ook besloten dat NS voorlopig niet meer biedt op regionale spoorconcessies. We kiezen bewust voor het verbeteren van onze prestaties op het hoofdrailnet. Ook komt dit de onderlinge samenwerking met andere vervoerders ten goede omdat er geen sprake is van mogelijke concurrentie.

In gesprek
De strategie is vorig jaar gepresenteerd en daarna vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, het Ministerie van Financiën (onze aandeelhouder) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (onze concessieverlener).

De directie van NS zal bij de uitvoering van de strategie de medezeggenschap goed betrekken. Alleen door in gesprek te blijven werken we samen aan een sterk NS.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.