23
januari
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Ingrid Thijssen verlaat NS Reizigers

Met ingang van 1 maart 2014 zal Ingrid Thijssen, sinds 2011directievoorzitter van NS Reizigers, na een indrukwekkende en veelzijdigecarrière NS verlaten.

Ingrid Thijssen: “Met ontzettend veel plezier en trots kijk ik terug op 21jaar bij NS. Met elkaar hebben we in die periode grote stappen gezet in deverbetering van onze dienstverlening. NS is een prachtig bedrijf dat me veelkansen heeft geboden.”

“Ingrid heeft met grote betrokkenheid een enorme waarde gehad voor deoperationele prestaties van NS. We zijn haar hier zeer dankbaar voor. Onder haarbezielende leiding heeft het reizigersbedrijf de afgelopen jaren zichtbarevooruitgang geboekt,” aldus president-directeur Timo Huges.

De NS-directie heeft een opvolgingsprocedure in gang gezet en verwacht binnenenkele weken een opvolger voor deze verantwoordelijke positie bekend te maken.

Ingrid Thijssen treedt toe tot de Raad van Bestuur van Alliander waar zij,voortbouwend op haar ervaring bij NS, onder meer gaat werken aan een duurzameenergievoorziening.