28
juni
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Innovatief led-scherm wordt uitgeleend aan Zwitserse spoorwegen

Een innovatief led-scherm, dat afgelopen maanden werd beproefd op station


’s-Hertogenbosch en waarop reizigers exact kunnen zien hoe de binnenkomende
trein is samengesteld, wordt de komende tijd uitgeleend aan de Zwitserse
spoorwegen. Het Zwitserse spoorwegbedrijf SBB heeft ProRail en NS verzocht om
het led-scherm te lenen, om ook daar een dergelijke proef te kunnen doen.

Op spoor 1 van station ’s-Hertogenbosch konden reizigers de afgelopen periode
met behulp van een LED-scherm over de volle lengte van het perron exact zien hoe
de trein die binnenkomt, is samengesteld en hoe de trein bezet is (groen is
rustig, rood is druk). Reizigers weten zo nog beter waar ze kunnen gaan staan op
het perron voor hun coupé. Ook draagt de informatie op het bord naar verwachting
bij aan een betere spreiding van reizigers over de trein.

Led-bord onderdeel bredere proef

Het led-bord van ProRail en NS was onderdeel van een bredere proef.
Sinds begin februari test NS een uitgebreide versie van de reisplanner Xtra app
op het Zwolle – Roosendaal traject.  Meer dan 650 klanten werken hieraan mee.
Zij kunnen bij 11 intercity’s op de zogeheten IJssellijn in de reisplanner zien
in welke samenstelling de trein het station binnenkomt en waar bijvoorbeeld de
1e of 2e klas zit, waar de stiltezone zit of waar je je fiets kwijt kan. Ook
real time informatie over de bezetting in de trein is zichtbaar in de testversie
van de reisplanner, de iNStApp.

De proef met de nieuwe App en het bord loopt nog tot 1 juli 2013. Daarna kan
de gewone Reisplanner Xtra weer gebruikt worden.

11 intercity’s uitgerust met infrarood sensoren

Het bord en de App werden gevoed met informatie afkomstig uit de 11
intercity’s die door NS-dochter NedTrain zijn uitgerust met infraroodsensoren in
de buitendeuren en binnendeuren. Het infraroodsysteem telt het aantal in- en
uitstappende reizigers op de balkons en in de coupés. Deze informatie,
gecombineerd met informatie over de samenstelling van de trein voedt de app van
de deelnemende reizigers en het bord.

Veel belangstelling

De ervaringen van klanten, van NS en van ProRail met het bord, de App
en de informatie afkomstig uit het telsysteem worden komende tijd uitgebreid
geëvalueerd om te zien of landelijke uitrol van dit soort systemen mogelijk is.
De eerste reacties van reizigers op zowel App als bord waren positief. Daarnaast
was er veel internationale belangstelling voor de proef en het real-time
ontsluiten van gegevens voor reizigers. Afvaardigingen van NMBS (België), SBB
(Zwitserland) en de Noorse Spoor Bahn (NSB-Noorwegen) kwamen op bezoek in o.a.
Den Bosch. Ook won NS dankzij de proef een Timmie award.