Utrecht,
10
januari
2019
|
22:12
Europe/Brussels

Instelling commissie tegemoetkoming Tweede Wereldoorlog

Samenvatting

Op 27 november 2018 is bekend gemaakt dat er een commissie wordt samengesteld die zich gaat buigen over de vraag van individuele tegemoetkomingen aan overlevenden en directe nabestaanden van het handelen van NS gedurende de Tweede Wereldoorlog. NS en de heer Salo Muller hebben de heer Job Cohen bereid gevonden om voorzitter te zijn van de commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS. Deze commissie bestaat verder uit mevrouw Lilian Gonçalves- Ho Kang You en mevrouw Ellen van der Waerden. Mevrouw Eva van Ingen is benoemd tot secretaris van de commissie. De onafhankelijke commissie betrekt verschillende belanghebbenden. De commissie heeft als opdracht om op morele gronden over te gaan tot individuele tegemoetkoming aan een nader vast te stellen groep overlevenden en directe nabestaanden.

Please read the English press release here

Commissieleden

De heer Cohen (1947) is jurist en was tot eind vorig jaar hoogleraar aan de universiteit van Leiden op het gebied van gemeenterecht en gemeentekunde. Eerder was hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Leiden (1971-1981), hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (1981-1997), waaronder de laatste jaren als Rector Magnificus (1991-1993 en 1995-1997), staatssecretaris van Onderwijs (1993-1994), lid van de Eerste Kamer (1995-1998), staatssecretaris van Justitie (1998-2000), burgemeester van Amsterdam (2001-2010), en lid van de Tweede Kamer (2010-2012). Nu vervult hij nog enkele bestuurs- en toezichtfuncties.

Mevrouw Gonçalves – Ho Kang You (1946) is jurist. Van 2009 tot 2016 maakte zij als staatsraad deel uit van de afdeling advisering van de Raad van State. Zij was daarvoor onder andere advocaat en lid van de Staatscommissie-Grondwet. Van 1994 tot 2000 was ze vicevoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. Van 2001 tot 2009 was zij bestuurder van Amnesty International in Nederland (2001-2005) en van het internationaal bestuur in Londen (2005-2009).

Mevrouw Van der Waerden (1966), bestuurskundige en historica, is sinds 2017 gemeentearchivaris en manager van het Haags Gemeentearchief. Daarvoor was zij Programmamanager Collectie- en Informatiebeheer bij het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Genocide- en Holocauststudies. Van 2012-2015 werkte zij als plaatsvervangend Directeur bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daarvoor was zij werkzaam bij het ministerie VWS, onder meer als Programmamanager Erfgoed van de Oorlog.

Secretaris van de comissie is mevrouw Van Ingen (1984) is advocaat en oprichter van FirmBase. Daarvoor was zij werkzaam als General Counsel bij diverse bedrijven in de technologische sector en als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor. Sinds 2017 is zij bestuurslid van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland.

Hoe verder?

De commissie gaat per vandaag aan de slag. Binnenkort maakt de commissie meer bekend over haar werkwijze en het bijbehorende tijdspad. De commissie vindt het van belang dat er snel duidelijkheid komt, maar ook dat het proces zorgvuldig doorlopen wordt. De commissie zal daarom zo spoedig mogelijk een eigen informatie- en contactpunt openen. Tot dat moment is het voor hen die in aanmerking menen te komen voor een tegemoetkoming, nog niet mogelijk of nodig om zich te melden. Contactgegevens van personen en instanties die zich eerder bij NS, de heer Muller of zijn advocaat Liesbeth Zegveld gemeld hebben zullen, na akkoord van de betrokkenen, aan de commissie overgedragen worden.

NS in de Tweede Wereldoorlog

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land en ons bedrijf. Eerder sprak de heer Salo Muller, een overlevende van de Holocaust, met president-directeur Van Boxtel. Uit diverse gesprekken met de heer Muller is gebleken dat de vraag naar individuele tegemoetkoming leeft, een vraag die NS goed begrijpt. Daarom is gezamenlijk besloten deze commissie in te stellen.

Voor meer informatie ga naar www.commissietegemoetkomingns.nl