Utrecht,
17
februari
2016
|
08:57
Europe/Brussels

Intercity direct: na frequentieverhoging volgt prestatieverbetering

 • Frequentieverhoging op HSL door NS versneld uitgevoerd in 2015

 • NS wil uitval in 2016 halveren ten opzichte van 2015

 • Gerichte opleiding en begeleiding machinisten, extra technici, meer locomotieven en snellere afhandeling incidenten

Na het wegvallen van Fyra heeft NS in september 2013 een alternatief aanbod voorgesteld om de Hoge SnelheidsLijn (HSL) goed te benutten. Onderdeel hiervan is onder meer dat Thalys vaker zou gaan rijden en dat er elk kwartier een directe verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam zou komen over de HSL. Deze afspraken zijn inmiddels verwerkt in de vervoersconcessie 2015-2024. NS en ProRail nemen extra maatregelen om de betrouwbaarheid op de HSL in 2016 te verbeteren en streven ernaar de uitval van Intercity direct te halveren. 

Van frequentieverhoging naar prestatieverbetering
Afgelopen jaar heeft NS alle afspraken uit haar plan voor de HSL gerealiseerd, sommige zelfs eerder dan gepland; 

 • Intercity Brussel rijdt weer ieder uur tussen Amsterdam en Brussel, 16 x in beide richtingen;
 • Thalys rijdt 14 keer per dag van Amsterdam naar Brussel en aansluitend 9 x per dag verder naar Parijs of Lille;
 • Intercity direct tussen Amsterdam-Rotterdam is een jaar eerder dan voorzien ieder kwartier gaan rijden.

Na het doorvoeren van deze frequentieverhoging neemt NS samen met ProRail in 2016 maatregelen om de prestaties op de HSL te verbeteren, in het bijzonder die van Intercity direct. De treindienst heeft nog te vaak last van uitval, storingen en vertraging. Reizigers hebben hiervan veel last. In 2015 viel bijna 9% van de treinen uit, een percentage dat NS snel naar beneden wil krijgen. De hoge uitval in het laatste kwartaal van 2015 is vooral veroorzaakt door de aanloopproblemen bij de introductie van de extra treinen op het traject Amsterdam-Rotterdam. NS wil de verwijtbare uitval van treinen voor het einde van dit jaar halveren. Vóór de zomer moet een eerste verbetering merkbaar zijn voor reizigers.

Betrouwbaarheid vergroten
Om de betrouwbaarheid van Intercity direct te vergroten heeft NS onder andere ervoor gekozen om deze treinen met twee locomotieven uit te rusten. Deze samenstelling, het zogeheten sandwichrijden, zal op termijn leiden tot een betere betrouwbaarheid. De ene locomotief kan het wanneer nodig overnemen van de andere en het keren op stations wordt hiermee ook eenvoudiger. Deze treinen vereisen echter nieuwe technische kennis binnen de organisatie. NS gaat komend jaar daarom extra investeren in de opleiding en dagelijkse ondersteuning van machinisten die op deze Traxx-locomotieven rijden.

Maatregelen
NS neemt de volgende maatregelen om de uitval van Intercity direct binnen een jaar te halveren.

 • NS start met een intensief begeleidings- en opleidingsprogramma voor de machinisten en trainmanagers van Intercity direct. Machinisten die treinen bedienen op de HSL gaan vaker op dit baanvak rijden, met als doel de fijne kneepjes te leren van het rijden op de HSL.
 • Bij onderhoudsbedrijf NedTrain komt extra capaciteit aan hoogopgeleide technici beschikbaar om storingen aan het materieel sneller op te lossen waardoor de treinen sneller weer in dienst zijn;
 • De treinen tussen Amsterdam en Breda zijn nu nog voorzien van 1 locomotief. Deze treinen krijgen op termijn ook een tweede locomotief – net als op het traject Amsterdam-Rotterdam;
 • NS is in overleg met ProRail om de incidentenbestrijding op de HSL beter te organiseren (gericht op sneller verhelpen van strandingen en storingen aan de infrastructuur);
 • Er is een speciale regisseur aangewezen voor Intercity direct bij het Operationeel Controle Centrum (OCCR) voor de coördinatie van de dagelijkse besturing.

Aan dagen waarop het op de Moerdijkbrug te hard waait kunnen NS en ProRail ook straks weinig doen: hierdoor zijn in 2015 236 treinen vertraagd of uitgevallen.

De reiziger tussen Breda, Rotterdam en Amsterdam gaat dit niet meteen morgen merken, maar wel vóór de zomer. Dan moeten de eerste verbeteringen merkbaar zijn. Bij NS en alle partners op de HSL is er het besef dat dit jaar de prestaties voor de reiziger echt beter moeten.