04
maart
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Internationale spoorwegbedrijven slaan handen ineen voor duurzame inkoop

Vijf grote internationale spoorwegbedrijven en leveranciers hebben vandaag de
handen ineen geslagen om samen te werken aan een duurzamer spoorsector. Onder de
naam Railsponsible gaan de spoorbedrijven hun leveranciers volgens dezelfde
methode vergelijken om zo samen te komen tot een steeds duurzamer inkoop waarbij
op zoveel mogelijk manieren rekening wordt gehouden met mens en milieu.

De vijf bedrijven (Alstom, Bombardier, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen
en SNCF) tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst op het hoofdkantoor van
NS in Utrecht als officiële aftrap van het Railsponsible initiatief. De
bedoeling is dat het een volledig sectorbreed initiatief wordt zoals eerder met
succes is gedaan in de chemiesector onder de naam TFS (together for
sustainablility). Vandaag heeft de eerste grote toeleverancier uit de sector
(Knorr Bremse uit Duitsland) zich ook al aangesloten bij het initiatief. De
verwachting is dat velen gaan volgen ook doordat van de aanpak een sterke
prikkel uitgaat om mee te gaan doen.

Nu al loopt de spoorsector voorop qua duurzaamheid. Zo reis je door de trein
te nemen 75% schoner. Door samen steeds duurzamer in te kopen willen de
bedrijven de impact van de sector op mens en milieu verder naar beneden brengen.

Door het gebruik van dezelfde meetmethode (EcoVadis systematiek) om de
duurzame prestaties van leveranciers in beeld te brengen en door het delen van
scores en goede voorbeelden krijgen de deelnemers een gemeenschappelijk inzicht
dat binnen de sector gedeeld wordt. Omdat leveranciers slechts eenmaal een
assessment invullen voor meer afnemers, verhoogt dit de efficiency en hebben
alle bedrijven hetzelfde beeld en wordt de hele sector geprikkeld om steeds
beter te presteren op duurzaamheidscriteria zoals milieu maar ook sociale
aspecten.

Michiel van Roozendaal, binnen NS verantwoordelijk voor duurzamer ondernemen
en lid van het Executive Comittee: "door samen te werken willen we onze
gezamenlijke inkoopkracht als spoorsector benutten voor een duurzamer wereld.
Met de gezamenlijke inkoop van groene stroom hebben we in Nederland al laten
zien dat je als sector een groot verschil kan maken. Zo willen we dit ook
sectorbreed en internationaal gaan doen en vandaag hebben we daartoe de eerste
stap gezet met de lancering van Railsponsible".