Utrecht,
22
januari
2024
|
15:07
Europe/Brussels

Intrekken investeringen Noord/Zuidlijn funest voor Nederland

Samenvatting

Het intrekken van de toegezegde 1,8 miljard euro voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is funest voor de bereikbaarheid van Nederland. Dat heeft een brede coalitie van bestuurders afgelopen donderdag in Den Haag aan fractievoorzitters en Kamerleden laten weten. Onder hen waren Melanie van der Horst (wethouder Mobiliteit Amsterdam en voorzitter Vervoerregio Amsterdam), Marjan Rintel (president-directeur KLM), Ruud Sondag (CEO Schiphol), Jan de Reus (gedeputeerde Flevoland) en Wouter Koolmees (president-directeur NS)

We realiseren ons dat de bedragen voor projecten als Noord/Zuidlijn en Zuidasdok aanzienlijk zijn. En toch is investeren hier nodig. Veel van onze treinen stoppen onderweg op stations in en rondom Amsterdam. Als de situatie daar verbetert, zal de bereikbaarheid in het hele land met sprongen vooruit gaan. Steden als Alkmaar, Enschede, Groningen en Maastricht plukken daar onmiddellijk de vruchten van.

Wouter Koolmees, president-directeur NS

1,4 Miljard voor de regio 
De bestuurders hadden ook goed nieuws te melden. Gezamenlijk zijn zij bereid om 1,4 miljard euro aan de bereikbaarheid van ons land bij te dragen, mits de bezuiniging van 1,8 - zoals beloofd - wordt teruggedraaid. Van der Horst: “De Tweede Kamer heeft al eerder laten zien pal achter het ov te staan. Wij rekenen op de formerende partijen dat zij een beslissing nemen over de Noord/Zuidlijn. Ik hoop dat we samen met een nieuw kabinet de bereikbaarheid voor alle reizigers in Nederland kunnen verbeteren. Het ov biedt bij uitstek kansen om verschillen tussen regio en randstad te verkleinen, dus het zou mooi zijn hier gezamenlijk op te trekken.” 

Oproep gericht op volgend kabinet 
Vanwege de lopende formatie en de begrotingsbehandeling IenW deden de bestuurders hun oproep bij verschillende fractievoorzitters. Ze pleitten ervoor dat een volgend kabinet de tekorten op belangrijke nationale projecten zoals de Noord/Zuidlijn en Zuidasdok aanvult en te investeren in de IJmeer-verbinding. Daarnaast spreken ze ook de kersverse woordvoerders IenW hierop aan die vandaag een debat over infrastructuur voeren. 
“Investeringen in deze projecten komen ten goede van de bereikbaarheid van heel Nederland. Hier profiteren reizigers in Zwolle en Almelo direct van.” Aldus Jan de Reus, gedeputeerde Flevoland en voorzitter van het Platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam. 

Daarnaast pleit de groep voor een versterking van het Mobiliteitsfonds van 8 miljard euro voor de komende acht jaar. Hiermee kunnen de mobiliteitsprojecten in heel Nederland uit het slop getrokken worden. Op dit moment heeft alleen BBB een verhoging van het mobiliteitsfonds in haar programma staan. 

Marjan Rintel, president-directeur KLM, benadrukt: “Investeringen in mobiliteit zijn cruciaal voor het bereikbaar houden van Nederland. Voor verdere verduurzaming van de luchtvaart willen we dat korte vluchten zoveel mogelijk vervangen worden door de trein. Dan is het essentieel dat er meer mogelijkheden zijn om per trein de luchthaven te bereiken”. 

Melanie van der Horst, wethouder Amsterdam, concludeert: "De Tweede Kamer heeft al eerder laten zien pal achter het OV te staan. Ik hoop dat we samen met het nieuwe kabinet de bereikbaarheid voor alle reizigers in Nederland kunnen verbeteren. Het OV biedt bij uitstek kansen om de verschillen tussen de randstad en de regio te verkleinen, dus het zou mooi zijn om daar gezamenlijk in op te trekken." 

Brede coalitie 
Onder de delegatie bevinden zich de Jan de Reus, gedeputeerde Ruimte en Mobiliteit Flevoland en voorzitter van het Platform Mobiliteit van de MRA, Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit uit Noord-Holland, Wouter Koolmees, president-directeur van NS, Marjan Rintel, president-directeur van KLM, John Voppen, CEO Prorail. Ook maken Reinier van Dantzig (wethouder Wonen Amsterdam), Marja Ruigrok (wethouder Mobiliteit Haarlemmermeer en lid Dagelijks Bestuur Vervoerregio), Gerard Slegers (wethouder Mobiliteit Zaanstad en lid Dagelijks Bestuur Vervoerregio), Julius Lindenbergh (wethouder Mobiliteit Almere), Bas van Leeuwen (wethouder Mobiliteit Haarlem) en Melanie van der Horst (wethouder Mobiliteit Amsterdam en lid Dagelijks Bestuur Vervoerregio) deel uit van deze unieke delegatie.