Utrecht,
09
april
2021
|
15:04
Europe/Brussels

Mobiliteitsalliantie: Investeringen kabinet belangrijke stap om Nederland bereikbaar te houden

Het kabinet reserveert € 2,5 miljard uit het Groeifonds voor de aanleg van twee grote OV projecten; doortrekken Noord-Zuidlijn en de Oude Lijn tussen Den Haag en Rotterdam. Dat schrijft het Kabinet vandaag aan de Tweede Kamer. De Mobiliteitsalliantie is blij met deze belangrijke stap. Het is een erkenning van het kabinet van het belang van investeren in de bereikbaarheid van ons land en economisch herstel, zoals ook bepleit door de Mobiliteitsalliantie.

Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan de versterking van ons verdienvermogen. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Van de eerste € 4 miljard gaan er nu € 2,5 miljard naar twee grote OV-projecten. Mobiliteitsalliantie voorzitter Steven van Eijck: “Het kabinet neemt vandaag met de toekenning van de eerste gelden uit het Groeifonds een belangrijke stap voor de benodigde schaal en kwaliteitssprong in mobiliteit. Dat besluit getuigt van lef en is een erkenning van het belang van mobiliteit voor onze samenleving."

Dit geld voor trein en metro is een krachtig signaal uit Den Haag en getuigt alvast van ambitie en lef. Hiermee is gekozen voor het openbaar vervoer als oplossing voor grote problemen in de drukste gebieden in Nederland, zoals het bouwen van een miljoen bereikbare woningen en het behalen van de klimaatdoelen. Duurzaam vervoer is daarbij een absolute vereiste. Laat deze investeringen daarom het startschot zijn voor een nieuw kabinet dat werk maakt van structureel geld voor mobiliteit, zoals Jeroen Dijsselbloem vandaag heeft geadviseerd.
Marjan Rintel, president-directeur van NS

Groeifonds onvoldoende
De onafhankelijke commissie die de projecten aan het Groeifonds toekent adviseert bovendien, dat een komend kabinet voldoende middelen voor mobiliteit moet uittrekken om aan mobiliteitsopgaven te kunnen voldoen. Van Eijck: “De Groeifondscommissie onderstreept met dit besluit dat de huidige opgaven in mobiliteit te groot zijn om vanuit het Groeifonds te financieren. Het is een belangrijke eerste stap en een erkenning voor de opgaven die wij geschetst hebben in het Deltaplan Mobiliteit.”

Drie miljard per jaar extra
De Mobiliteitsalliantie heeft eerder berekend dat komende jaren structureel drie miljard per jaar extra nodig is om invulling te geven aan deze behoefte. Ondanks dat uiteindelijk een volgend kabinet zelf besluit over haar begroting, wordt vandaag een belangrijke stap genomen om deze extra investeringen in een toekomstig regeerakkoord goed te borgen. “Laat de investering uit het Groeifonds dan ook het startkapitaal zijn, waarna er in een formatie structureel meer middelen vrijgemaakt worden voor zowel OV, wegen, fiets en andere tweewielers, verkeersveiligheid en maatregelen om de flexibiliteit van ons vervoerssysteem te bevorderen. Hiervoor moet ook gekeken worden naar een systeem van betalen naar gebruik, vervoershubs voor reizigers en goederen, en Mobility as a Service (MaaS)”, stelt Van Eijck

Woningbouwopgave
De investeringen in de Noord-Zuidlijn en Oude Lijn zijn van groot belang voor de toekomstige OV ontsluiting van de grote woningbouwprojecten die in deze regio staan gepland en voor de versterking van het economisch potentieel van deze twee regio’s. Ook zijn de verbindingen van belang voor de luchthaven Schiphol. Volgens de Mobiliteitsalliantie is met deze keuze voor deze projecten goed gekeken naar het belang van de relatie tussen mobiliteit en de woningbouwopgave. De beschikbare € 2,5 miljard dekken 50 procent van de totale investeringsbehoefte. Komende maanden moeten alle betrokken partijen inclusief de vervoerders met elkaar bekijken hoe de overige 50 procent worden gedekt.