13
februari
2009
|
00:00
Europe/Brussels

Jaarcijfers 2008

NS heeft in 2008 goede resultaten geboekt. In Nederland groeide het aantal reizigerskilometers met 4,1%. De klantwaardering bereikte een recordhoogte: 76% van de reizigers geeft NS een rapportcijfer 7 of hoger (2007: 70%) De punctualiteit over 2008 kwam uit op 93% (volgens de internationale 5-minutennorm) en bleef gelijk met 2007. Op 3-minutenbasis is sprake van een lichte daling van 87,0% naar 86,8%; zonder de ontsporing van een goederentrein bij Amsterdam Muiderpoort zou ook dit percentage op het niveau van 2007 zijn gebleven.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van NS daalde naar euro 328 miljoen (2007: euro 355 miljoen). De winst over de verslagperiode bedroeg euro 281 miljoen (2007: euro 337 miljoen). In 2008 investeerde NS euro 477 miljoen. Net als vorig jaar komt een groot deel daarvan op rekening van vernieuwing van de treinenvloot.