05
februari
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Jonge Democraten (D66) reikt privacyprijs aan NS uit

Nederlandse Spoorwegen ontving vandaag de AnonyMUS, een privacyprijsuitgereikt door de Jonge Democraten (D66). NS krijgt de prijs voor hetprivacybeleid en dan met name voor hoe zij het recht op inzage voor haarreizigers regelt. Naast de reguliere weg, het officieel indienen van eeninzageverzoek, kunnen reizigers ook via MijnNS.nl hun persoonsgegevens inzien.

Deze prijs ziet NS als erkenning voor het werk wat reeds is verricht. "Wezijn hard op weg om NS privacyvriendelijker te maken. Uiteraard is het werkniet gedaan en zullen we de komende jaren doorwerken om reizigers meer controlete geven en nog transparanter te zijn op het gebied van privacy", aldus RachelMarbus, Privacy Officer van NS.

De Jonge Democraten grepen de dag van de dataprotectie (28 januari) aan omhet startschot te geven voor een brede privacydiscussie. Zij zullen opverschillende manieren aandacht besteden aan privacy. Een van die acties is deuitreiking van de AnonyMUS aan een bedrijf of instelling die zich volgens deJonge Democraten op een juiste manier inzet voor privacy en bescherming vanpersoonsgegevens. Naast de AnonyMus, zullen de Jonge Democraten ook deLuistervink uitreiken aan een bedrijf of instelling die op een negatieve manieris omgegaan met privacy en persoonsgegevens.