28
maart
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Kabinet eens over Lange Termijn Spooragenda

Vrijdagmiddag 28 maart is het Kabinet akkoord gegaan met de Lange Termijn
Spooragenda (LTSA deel II) van het ministerie van IenM. Daarin staan de ambities
van het Rijk voor de ontwikkeling van de  spoorsector in de komende vijftien
jaar  Het werkdocument van NS en ProRail voor de operationele uitwerking van
deze ambitie vormt een belangrijke bouwsteen van deze LTSA deel II. Na afloop
van de ministerraad, gaf staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM een
persconferentie over de LTSA-II. Beide president-directeuren - Timo Huges en
Marion Gout-van Sinderen – waren deze middag aanwezig op  de persconferentie.

Zie voor meer informatie:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/28/lange-termijn-spooragenda-deel-2.html