Utrecht,
10
oktober
2017
|
16:50
Europe/Brussels

Kabinet laat (bescheiden) ambities zien op gebied van mobiliteit

Samenvatting

NS feliciteert de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met het bereiken van een nieuw Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Roger van Boxtel, president-directeur NS: “Het is belangrijk dat in deze kabinetsperiode extra geld beschikbaar komt voor mobiliteit, omdat de economie groeit en daarmee de vraag naar duurzaam openbaar vervoer. Dit is een trendbreuk met de forse bezuinigingen op infrastructuur vanaf 2010. Het kabinet laat hiermee zien dat zij (bescheiden) ambitie heeft om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren, zowel op de weg als het spoor.”

“Alle collega’s van NS willen hier elke dag een bijdrage aan leveren door steeds meer reizigers een comfortabele reis van deur- tot-deur te bieden, met mooie stations. NS ziet uit naar de samenwerking met het nieuwe kabinet om als partner uitwerking te geven aan deze ambities. Ook wil NS in gesprek over de plannen om de BTW op treinkaartjes te verhogen, de plannen met enkele Sprinterlijnen en de wijze waarop de prestaties op de hogesnelheidslijn structureel verbeterd kunnen worden.”

BTW verhoging treinkaartjes

Het kabinet verhoogt het BTW-tarief van 6% naar 9%. Ook de treinkaartjes vallen onder dit BTW-tarief. Als deze verhoging wordt doorgevoerd op het OV, terwijl de autokosten grofweg gelijk blijven wordt de trein als duurzaam alternatief minder aantrekkelijk. NS brengt de gevolgen hiervan in kaart. De verwachting is dat door de BTW-verhoging elke dag duizenden reizigers minder de trein nemen.

Sprinter-lijnen

Het kabinet heeft het voornemen om Sprinter-vervoer te intensiveren. NS wil graag in gesprek over deze ambitie van het kabinet, met oog voor de regionale behoefte. Wel vinden we het belangrijk dat Sprinter-verbindingen integraal onderdeel zijn van het nationale hoofdrailnet. Mogelijke samenloop of eventueel afknippen en aanbesteden, ook voor buitenlandse vervoerders, brengt risico's met zich mee. De reiziger wil vooral sneller, vaker en direct met de trein reizen. Dat moet voorop staan.

HSL vraagt om structurele verbetering

De complexiteit van de huidige infrastructuur in combinatie met het materieel maakt de prestaties op de HSL kwetsbaar. Eind vorig jaar bevestigde een onafhankelijk rapport (review) in opdracht van het ministerie dat de HSL-infrastructuur verbeterd moet worden om er een goede, betrouwbare hogesnelheidslijn van te maken. NS en ProRail werken hard om de prestaties op de HSL te verbeteren. Vorige week presenteerde NS nieuwe treinen, die 200 kilometer per uur rijden en ook op de hogesnelheidslijn ingezet worden. NS wil in gesprek met het kabinet om te bepalen hoe de prestaties hier structureel verbeterd kunnen worden.

Samenwerking

Het is belangrijk dat we Nederland op de lange termijn bereikbaar, leefbaar en economisch concurrerend houden. Goed openbaar vervoer is daarvoor essentieel. Graag gaan wij in gesprek met het kabinet over de noodzakelijke structurele investeringen en de goede onderlinge samenwerking die nodig is voor Nederland. Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking.