Utrecht,
29
april
2016
|
17:33
Europe/Brussels

Kabinetsreactie hogesnelheidslijn en NS

Vandaag heeft het kabinet gereageerd op de bevindingen van de Enquêtecommissie Fyra. Het is aan het kabinet en Kamer om daarover in debat te gaan. NS heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het doorvoeren van de lessen die we getrokken hebben uit het Fyra-dossier, zoals de nadruk op gebruik van bewezen technologie en beter risicomanagement. Lees hier wat NS doet om de prestaties op de HSL te verbeteren.

Betere prestaties op de HSL

De afgelopen maanden heeft NS hard gewerkt aan het verder verbeteren van de prestaties op de hogesnelheidslijn die Amsterdam, Rotterdam en Breda verbindt. Een jaar eerder dan gepland is de frequentie van de Intercity direct tussen Amsterdam en Rotterdam verdubbeld. Desondanks presteert de Intercity direct nog onder de maat. NS heeft daarom een verbeterplan opgesteld voor 2016 en 2017, dat deze week aan het ministerie van IenM is aangeboden. Doel van dit plan is het terugdringen van de uitval naar een aanvaardbaar niveau. Om precies te zijn: NS wil binnen twee jaar de aan haar toewijsbare uitval met circa 60 procent verminderen.

Om dit waar te maken grijpt NS op verschillende terreinen in: het materieel wordt deels aangepast en technisch verbeterd, medewerkers worden gerichter opgeleid en beter begeleid om op de complexe HSL te kunnen rijden en de aansturing wordt verscherpt.

Ook wordt de werkwijze op het rangeerterrein om treinen klaar te maken voor vertrekkende treinen verbeterd, wat moet leiden tot een hogere betrouwbaarheid van de dienstverlening.

Juridische afwikkeling

In haar rapport staat de Enquête Commissie uitgebreid stil bij de wijze waarop de gezamenlijke aanbesteding door NS en NMBS is verlopen. Treinfabrikant Alstom heeft naar aanleiding hiervan een claim ingediend bij NS. Van deze claim is door NS melding gemaakt in het jaarverslag 2015. Hier staat: “In 2016 is een claim ontvangen van een leverancier die betrekking heeft op het aanbestedingstraject met betrekking tot aanschaf van materieel in het verleden. De consequentie van deze claim is in onderzoek, echter de verwachting is dat deze geen negatieve financiële gevolgen van materiële betekenis zal hebben.” Lopende de juridische procedure doet NS in het belang van de afwikkeling van deze zaak geen nadere mededelingen.

Aangescherpte strategie

Ook heeft NS onlangs een aangescherpte versie van de strategie gepresenteerd. Om de prestaties voor reizigers te verbeteren, zal NS zich de komende jaren nadrukkelijk richten op drie kernactiviteiten: betere treindiensten op het hoofdrailnet en HSL, zorgen voor stations en bijdragen aan een betere deur-tot-deur reis. Daartoe zal NS de komende jaren ruim 3 miljard euro investeren in treinen, voorzieningen op stations, betere reisinformatie en nieuwe betaalmethodes.