18
februari
2010
|
00:00
Europe/Brussels

Klant reist soepeler

In 2009 heeft NS verdere stappen gezet om alle onderdelen in de reis van de klant soepel met elkaar te verbinden, wachttijden te reduceren en meer faciliteiten te bieden op stations.

De fiets blijft een uitstekend vervoermiddel in het voor - en natransport en OV-fiets is dan ook een absoluut succes: in aantallen klanten en ritten met 40% gegroeid en in twee jaar tijd bijna verdubbeld. Verder zijn initiatieven genomen met elektrische scooters, voordelige Zonetaxi’s en is de samenwerking met Greenwheels geïntensiveerd. Het aantal parkeer- en stallingplaatsen is in 2009 wederom toegenomen.