15
mei
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Klimaatneutraal treinreizen in 2018 een feit

  • Komend jaar gaan de elektrische treinen voor 50% op nieuwe groene stroomrijden, vanaf 2018 is dit 100%
  • Eneco wordt partner van de spoorbedrijven voor het leveren van de nieuwegroene stroom
  • Totale stroomcontract 1,4 TWh per jaar waarvan 0,2 voor anderespoorvervoerders en 1,2 voor NS

Molen

Alle elektrische treinen in Nederland gaan de komende jaren rijden op nieuwegroene stroom. NS heeft hiertoe vandaag namens de vervoerders op het spoorverenigd in VIVENS het contract gegund aan Eneco. Vanaf 2018 rijdt de trein voor100% op groene stroom en is er voor reizigers de mogelijkheid om echt groen tereizen.

"Het contract is een mooi voorbeeld hoe wij als spoorsector samen zijnopgetrokken in het belang van de reiziger en duurzame mobiliteit. Acht van detien reizigers vindt het ook belangrijk dat wij dit doen zo blijkt uitonderzoek. 1,2 mln treinreizigers reizen per 2018 volledig groen met 0 gram CO2uitstoot. Wij zijn daarbij erg blij met Eneco als partner vanwege hun ervaringen reputatie als het gaat om groene stroom", aldus Timo Huges,president-directeur van NS.

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur Eneco Groep: “Eneco investeertvolop in de duurzame opwek van energie, onder andere door fors in te zetten opwindenergie. Deze samenwerking is een voorbeeld hoe serieuze vergroening vanhele bedrijfstakken tot de mogelijkheden behoort. Vanaf 2018 is alle stroom voorde spoorbedrijven groen. De helft is Eneco HollandseWind, groene stroom uitHollandse windparken."

Grote overstap
Eneco kwam naar boven als winnaar uit een aanbesteding voor een nieuwstroomcontract voor het totale elektrische treinverkeer voor de periode2015-2025. Bij deze aanbesteding kwamen veel nieuwe vragen om de hoek kijken. Zowas een eis dat aanwijsbaar nieuwe groene stroomprojecten worden ingezet. Dit omgeen beslag te leggen op het beperkte huidige aanbod aan duurzamestroomprojecten in Nederland en de groene stroomproductie tegelijkertijd eenimpuls te geven. De jaarlijks benodigde 1,4 TWh elektriciteit is daarbijvergelijkbaar met het stroomgebruik van alle huishoudens van Amsterdam. Met ditpartnership is dan ook, voor zover bekend, het grootste groen contract inNederland gesloten.

Nieuwe groene stroom
De groene stroom die de vervoerders gaan gebruiken is afkomstig uit nieuwewindparken die stapsgewijs in gebruik worden genomen in Nederland, Noorwegen,Zweden en België. De helft van de stroom komt uit Nederland en de andere helftuit het buitenland. Eneco zorgt dat er altijd voldoende groene stroom voor despoorbedrijven op het net beschikbaar is, ook als het niet waait. Zij garanderendat de door de treinen per jaar gebruikte hoeveelheid stroom overeenkomt met dejaarproductie van van alle nieuwe windparken.

Steeds zuiniger
Door zuiniger te rijden en steeds zuiniger treinen in te zettenbesparen spoorwegvervoerders jaarlijks energie. Sinds 2005 is het stroomgebruikper reizigerskilometer bij NS al 30% minder. Hierdoor is het haalbaar geblekenom het volledige stroomgebruik te vergroenen en een groene treinreis zondermeerprijs aan de reiziger te kunnen aanbieden.