13
april
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Klimaatteam met de trein naar Parijs

Aan boord van de trein worden inspirerende en concrete oplossingen
gepresenteerd die gaan helpen tegen klimaatverandering

Op zaterdag 28 november 2015 stapt de Nederlandse
onderhandelingsdelegatie voor de VN-klimaattop in Parijs aan boord van de ‘Train
to Paris’, een initiatief van de Nederlandse Klimaatcoalitie (NKC), ProRail en
NS. Ook vanuit de meeste andere Europese landen zullen de
onderhandelingsdelegaties klimaatvriendelijk per trein naar Parijs komen. Dit
wordt gecoördineerd vanuit de overkoepelende Internationale spoorwegorganisatie
UIC.

De bedrijven en instellingen van de NKC hebben zich elk afzonderlijk
gecommitteerd aan het doel om uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal te
opereren en nemen concrete initiatieven mee die leiden tot besparing van CO2.
Aan boord van de Train to Paris laten ook andere (maatschappelijke) organisaties
praktische voorbeelden zien hoe zij invulling gaan geven aan deze ambitie en hoe
zij al in 2020 tot forse CO2 besparing komen. Dit ter inspiratie van de
onderhandelingsdelegatie en pers.

Hans de Boer van VNO NCW die ook aan boord van de trein stapt: “Ik ben heel
blij met de ‘Train to Paris’. Het ondersteunt niet alleen de ambitie van de
Nederlandse Klimaatcoalitie maar helpt ons ook aan concrete voorbeelden die
laten zien hoe Nederland bouwt aan een klimaatneutrale samenleving.”

Vandaag bekendgemaakt

De bekendmaking van de ‘Train to Paris’ vond vandaag plaats tijdens de Co2ntdown
bijeenkomst die door Ecofys werd georganiseerd om bedrijven te ondersteunen in
het formuleren van haalbare CO2-/duurzaamheidsdoelen. Tijdens die bijeenkomst
liet Eneco al weten dit jaar haar eigen mobiliteitsbeleid grondig te herzien.
Jeroen de Haas, CEO Eneco: “Sinds 2007 is de uitstoot van CO2 van de eigen
bedrijfsvoering met 40% gedaald. Maar als koploper in duurzame energie mag van
ons verwacht worden dat we verder gaan. Daarom herzien we ons mobiliteitsbeleid.
In samenwerking met Urgenda en NS maken we dit voorjaar een meerjarenplan om
significant CO2 te besparen op mobiliteit. Keuzevrijheid en eigen
verantwoordelijkheid van medewerkers zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.”