21
juni
2006
|
00:00
Europe/Brussels

Laatste stappen op weg naar definitieve NS-dienstregeling 2007

In maart jl. heeft NS de basis voor een nieuwe dienstregeling voor de periode 2007-2009 vastgesteld. In de afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van duizenden details. Uiteindelijk is nu voor alle trajecten ook de dienstregeling opgesteld voor de spitsuren, de avonden, de weekenddagen en de vakantieperioden inclusief de eerste en de laatste ritten van de dag. Met deze detailuitwerking speelt NS - zoals gebruikelijk - in op de vraag naar vervoer die op de verschillende momenten van dagen, weken en het jaar sterk wisselt. NS heeft de afgelopen maanden tevens aangegrepen om de dienstregeling op vele punten - in nauw overleg met partijen - nog verder te verfijnen en te verbeteren, waardoor op specifieke behoeften en wensen kon worden ingespeeld.