Utrecht,
10
november
2015
|
18:20
Europe/Brussels

Maatregelen tegen agressie op spoor op stoom

De extra maatregelen tegen agressie op en rondom het spoor zijn volop gaande. Dat blijkt uit het voortgangsoverleg dat staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie ), NS, ProRail en de vakbonden (FNV, VVMC, CNV) dinsdag hebben gevoerd over de eerder afgesproken maatregelen voor een betere sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Aandacht

Dijksma: "Agressie op het spoor verdient een hardhandige aanpak. Conducteurs en machinisten, daar blijf je vanaf. Daarom werken we onverminderd aan maatregelen die zorgen voor minder geweld en een veilige reis voor personeel en reiziger."

Extra maatregelen

Tijdens het overleg is stilgestaan bij de extra maatregelen die in gang zijn gezet. Zo is onder meer gestart met dubbele bemensing op avond- en nachttreinen. Verder is ProRail begonnen met het plaatsen van camera's op kleine en middelgrote stations en plaatst NS deze in treinen waar dat nog niet het geval is. Ook zijn beeldschermen aangebracht zodat reizigers zien dat ze worden gefilmd als ze een station binnenkomen. Bovendien is een proef gestart met bodycams in kleding van personeel. Verder heeft NS sinds maart versneld toegangspoortjes op stations - onder meer Rotterdam Centraal en Gouda - in gebruik genomen. Ook werken er 20 gebiedsagenten op en rond stations die politieondersteuning kunnen inschakelen en zijn er extra beveiligers op stations aanwezig. Daarnaast is het stationsverbod voor overlastgevers wettelijk mogelijk gemaakt en is op dagelijkse basis 56 fte politie capaciteit beschikbaar van de Landelijke Eenheid om klein- en grootschalig in te zetten op en rond het station en op probleemtrajecten.

Minder incidenten

Eveneens is de ontwikkeling van de agressiecijfers tijdens het overleg besproken. Dit jaar (t/m oktober) zijn er in totaal 518 meldingen (fysieke agressie, spugen en ernstige bedreiging) bij de NS binnengekomen van agressie. In dezelfde periode in 2014 ging het om 639 meldingen. Deze daling is nog niet direct te koppelen aan de extra maatregelen. Wel is de dalende trend binnen dit jaar positief. Volgend jaar onderzoekt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de feitelijke ontwikkelingen en effecten van het maatregelenpakket sociale veiligheid.