13
augustus
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Maatregelen voor het geval een trein strandt

NS Reizigers (NSR) neemt (extra) maatregelen voor het geval een trein strandt
bij hoge temperaturen én er geen bovenleidingspanning is. Dit naar aanleiding
van een, door een bovenleidingbreuk, gestrande trein bij Schiedam op 22 juli
jl.  waarbij enkele reizigers last kregen van de warmte.

Procedures aangescherpt

Als een trein spanningsloos komt te staan, bijvoorbeeld door een breuk
van de bovenleiding, kan een trein de airco nog ca. 15 minuten in bedrijf
houden. In het geval van zeer warm weer wordt het daarna al snel warm in de
trein. In afwachting van de evacuatie van de reizigers (met bussen, door de
trein weg te slepen of door over te stappen in een andere trein) kan
NS-personeel de deuren openen aan de veilige kant van de trein voor voldoende
frisse lucht. Dit protocol is bij ons personeel bekend en dit is bij de
stranding bij Schiedam ook goed gevolgd. In het geval van warm weer wordt dit
extra onder de aandacht gebracht. Ook kunnen reizigers in dubbeldekkers eerder
verzocht worden zich naar beneden te begeven omdat het boven erg warm kan
worden. Daarnaast zullen noodramen, die in bijvoorbeeld sommige intercity’s
aanwezig zijn, eerder worden geopend.

Treinen waarvan de airco stuk gaat met warm weer worden zo snel mogelijk aan
de treindienst onttrokken om te worden gerepareerd. Tot slot  zet NS samen met
ProRail-Incidentenregie alles op alles om ervoor te zorgen dat reizigers binnen
45 minuten de trein kunnen verlaten als een trein strandt. Verder brengt bij
evacuaties NS Service & Veiligheid-personeel extra water mee.

Toekomst

ICM-intercity’s hebben al noodramen die door personeel kunnen worden
geopend. Besloten was al dat deze noodramen ook op andere treintypes komen na
modernisering (VIRM en DDZ). Zowel NSR als de Inspectie voor de Leefomgeving en
Transport (ILenT) doen verder extra onderzoek naar de wijze waarop NSR de
risico’s beheerst in het geval van strandingen bij extreem warm weer als er geen
bovenleidingspanning is. Mogelijk volgen daaruit nog aanvullende acties.