11
juli
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Machinistenopleiding van start

NS Reizigers gaat samen met het ROC van Amsterdam machinisten
opleiden. NS Reizigers zorgt als leerbedrijf voor de praktijkplaatsen en het
ROCvanAmsterdam verzorgt in samenwerking met NS Opleidingen de theoretische kant
van de opleiding. Gister is NS Reizigers door het kenniscentrum voor de sector
Transport en Logistiek (VTL) officieel gecertificeerd als erkend leerbedrijf in
de sector transport en logistiek.

De certificering wordt verzorgd door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (KBB) Transport en Logistiek van VTL. Het is het resultaat van een
wettelijk traject dat is gestart met het vastleggen van de opleidingseisen voor
het beroep van machinist in het MBO onderwijs. Dit zogenaamde
kwalificatiedossier is ontwikkeld door het KBB samen met het bedrijfsleven uit
het spoorvervoer en een aantal ROC- en vakscholen. Op basis van dit dossier
hebben NS Reizigers en ROCvA besloten om samen de opleiding Machinist
Railvervoer (MBO-niveau 3) te starten.

Ingrediënten voor succesvolle carrière

“Wij zijn blij met deze mooie samenwerking. Wij vinden het belangrijk
om samen met deze grote potentiële werkgever onze studenten de nodige
beroepsvaardigheden en vaktechnische kennis bij te brengen. Het samen opleiden
biedt onze studenten de juiste ingrediënten voor een succesvolle carrière als
Machinist Railvervoer.” Nelie Groen, directeur MBO College Westpoort, ROC van
Amsterdam.

NS werft jong talent

“De komende jaren heeft NS veel nieuwe machinisten nodig. Dit vanwege
de vergrijzing en toenemende groei van het vervoer per trein. Met deze nieuwe
opleiding spelen we hier goed op in. Machinist is een prachtig vak met veel
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en techniek. Ook lever je als machinist
een belangrijke bijdrage aan het op een zuinige manier mobiel houden van
Nederland," aldus Wim Fabries, directeur Vervoer van NS Reizigers.

In de Spoorwegwet is de wettelijke minimumleeftijd van machinisten sinds 1
oktober 2011 verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit maakt een opleiding op het MBO nu
mogelijk voor NS en het ROC van Amsterdam. Het ROC v an Amsterdam verzorgt
daarbij de algemene vakken en NS Opleidingen de vakinhoudelijke kant van de
opleiding. In september 2012 start één klas met 25 leerlingen. Een tweede klas
van dezelfde omvang start in september 2013.

Studenten namen alvast kijkje in de cabine

De aankomende studenten konden al voor het eerst kennismaken met het
machinistenvak. Zo konden zij in twee nieuwe treinsimulatoren ‘rijden’ met echte
apparatuur en een 3D-achtergrond van het Nederlandse spoorwegnetwerk. Ook kregen
zij een eerste indruk van wat er allemaal bij het rijden van een trein komt
kijken, zoals de techniek, de veiligheid en het nieuwe rijden (zuinig rijden).
Ervaren NS-machinisten en trainers hielpen de studenten en verwelkomden zo hun
toekomstige collega’s.


 

Op de foto in de simulator zie je Berry Gilsing (18) met zijn vader Twan.
Twan is machinist bij NSR Amsterdam. Berry heeft ontzettend veel zin om met de
opleiding te beginnen. Vader Twan is vooral trots dat zijn zoon door de selectie
is gekomen en een traditie voortzet: de hele familie werkt bij het spoor.