Utrecht,
02
november
2021
|
10:00
Europe/Brussels

Marianne Loof benoemd tot nieuwe Spoorbouwmeester

Samenvatting

ProRail en NS benoemen Marianne Loof tot nieuwe Spoorbouwmeester. Zij volgt de huidige Spoorbouwmeester Eric Luiten op per 1 januari 2022. Met Marianne Loof krijgt Bureau Spoorbouwmeester opnieuw een ervaren architect en ruimtelijk adviseur als boegbeeld.

Als Spoorbouwmeester heeft Marianne Loof de opdracht de directies van ProRail en NS te adviseren over stedenbouw, architectuur, interieur, landschap en grafische vormgeving, monumenten en kunst. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de actualisering, toepassing en doorontwikkeling van het spoorbeeld: het overkoepelend vormgevingsbeleid van de spoorsector. Als boegbeeld van Bureau Spoorbouwmeester zal zij het Spoorbeeld uitdragen.

Gezamenlijke aanpak
Met de benoeming van de nieuwe Spoorbouwmeester willen ProRail en NS de gezamenlijke aanpak op ruimtelijke kwaliteit binnen de spoorsector voortzetten om de ambities van het spoor te realiseren. Ook Marianne Loof ziet dit als collectieve verantwoordelijkheid: “De functie van Spoorbouwmeester is eervol en een mooie uitdaging. Stations zijn knooppunten van mobiliteit en leefbaarheid en spelen daarmee een belangrijke rol in de stedelijke ontwikkeling en verdichting.”

Anneke de Vries, directeur Stations en lid RvB van NS: “Als NS en ProRail vinden we het belangrijk dat indeling van ruimte, architectuur en stationsbeleving voor de reiziger goed op elkaar aansluiten. Het is daarom essentieel dat de mobiliteitsknooppunten inclusief hun omgeving gezamenlijk worden aangepakt met als focus het gemak voor de reiziger.”

Ans Rietstra, COO ProRail vult aan: “Kwalitatief hoogwaardige stations zijn een belangrijk onderdeel van de gehele reis van deur tot deur en zijn daarmee naadloos verbonden met de duurzaamheidsopgaves waar we met z’n allen voor staan. Wij zijn verheugd dat Marianne Loof bureau Spoorbouwmeester komt versterken zodat we met elkaar deze ambities verder kunnen vormgeven.”

Marianne Loof
Marianne Loof is een van de founding partners van LEVS architecten in Amsterdam, een bureau met ruim 45 medewerkers onder leiding van vijf partners. De nieuwe stedelijke opgaves van verdichten, vergroenen en verduurzamen zijn inmiddels een grote expertise van het bureau geworden, in binnen- en buitenland.

Marianne Loof, Spoorbouwmeester

 

Loof is ook in andere functies actief op gebied van ruimtelijke kwaliteit. Tussen 2011 en 2017 realiseerde ze als voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam een modernisering van het beleid voor integrale ruimtelijke kwaliteit. Ook was ze betrokken bij de BNA, als lid van het hoofdbestuur. Sinds januari 2018 is Loof voorzitter van het bestuur van ARCAM, Architectuurcentrum voor architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp in Amsterdam. In mei 2020 trad zij aan als voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie in Den Haag. Om de rol van Spoorbouwmeester ten volle te kunnen invullen stopt zij met deze functie uiterlijk op 1 juli 2022.

Drie jaar
De functie van Spoorbouwmeester wordt ingevuld door een ontwerper/architect die met beide benen in de beroepspraktijk staat: in deeltijd, voor een periode van drie jaar.