01
september
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Marjan Rintel benoemd tot nieuwe directievoorzitter NS Reizigers

Per 1 november wordt Marjan Rintel de nieuwe directievoorzitter van NSReizigers. Marjan (47) werkt momenteel bij Air France KLM als Senior VicePresident Strategic Marketing. Als directievoorzitter van NS Reizigers, hetgrootste onderdeel van NS, neemt Marjan ook zitting in het Executive Committee.Bij NS volgt zij Ingrid Thijssen op die begin 2014 de overstap maakte naarnetwerkbedrijf Alliander.

Marjan RintelMarjanbegon, na haar studie Bedrijfskunde aan de Universiteit Groningen, haar loopbaanbij de luchthaven Schiphol waar zij onder meer verantwoordelijk was voor deinrichting, informatieverstrekking en de logistiek in het luchthavengebouw. In1999 zette Marjan haar loopbaan voort bij KLM en bekleedde hier diversemanagement functies waaronder die van Vice President Hub Operations waarin zijverantwoordelijk was voor de grondafhandeling van KLM op Schiphol. Naverscheidene leidinggevende operationele en commerciële functies is zijmomenteel binnen Air France KLM werkzaam als Senior Vice President StrategicMarketing.

“Door haar ervaring bij Schiphol en KLM heeft Marjan veel kennis van hetmanagen van complexe operationele en logistieke processen en vooral hetcentraler stellen van de klant daarin. Dit is precies de uitdaging waar NS, inhet kader van de aangescherpte strategie, voor staat. Wij zijn dan ook verheugddat zij NS komt versterken en uitvoering komt geven aan de nieuweHoofdrailnetconcessie die komend jaar ingaat”, aldus Timo Huges,president-directeur van NS.

Marjan Rintel: “Ik zie ontzettend uit naar deze prachtige baan. NS is eenecht Nederlands bedrijf met een mooie traditie en medewerkers met hart voor dezaak. Ik zie er naar uit om, met mijn team en alle mensen uit de operatie,invulling te geven aan de nieuwe Hoofdrailnetconcessie, zodat we verderevooruitgang realiseren voor dagelijks meer dan een miljoen reizigers.”

NS Reizigers (NSR)
NSR is verantwoordelijk voor de uitvoering van het treinvervoer binnen en buitenNederland en de daarmee samenhangende verkoop- en serviceactiviteiten. NSR doetdit met ruim elfduizend medewerkers en een omzet van meer dan € 2 miljard. Hetbegin dit jaar nieuw gevormde Executive Committee (ExCo) waarin Marjan Rintelals directievoorzitter van NSR zitting neemt, bestaat uit de directievoorzittersvan de bedrijfsonderdelen (NSR, Abellio, NedTrain en Stations), de directeurCommunicatie & Strategie, de directeur HR & Organisatie en tweestatutaire leden: de CEO en de CFO.