26
februari
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Maurice Unck benoemd tot directeur Communicatie & Strategie bij NS

Met ingang van 1 april 2014 gaat Maurice Unck (40) bij NS de nieuwegecombineerde functie van directeur Communicatie & Strategie bekleden. Indie rol treedt hij toe tot het nieuwe Executive Committee van het spoorbedrijf.In dat team worden de hoofddirectie en de directeuren van de bedrijfsonderdelenper 1 maart samengevoegd.

Maurice Unck heeft een lange staat van dienst bij NS. Sinds 2002 was hijonder meer productiemanager bij NS Internationaal, commercieel directeur in deregio Noordoost en directeur Bedrijfs- en Productontwikkeling waarbij hij o.a.leiding gaf aan de verwerving van de nieuwe hoofdrailnetconcessie. Momenteel ishij directeur Onderhoud & Service in het directieteam van hetonderhoudsbedrijf NedTrain.

De keuze om de nieuwe directeur Communicatie & Strategie toe te latentreden tot het Executive Committee vloeit voort uit de herijkte strategie van NSwaarin communicatie en stakeholdermanagement een cruciale rol speelt. Eenintensieve dialoog met vooral reizigers, belangenorganisaties, politici en mediavormt namelijk een belangrijk onderdeel van die nieuwe koers.

Timo Huges president-directeur van NS: ,,Maurice is een spoorman pur sang.Niet alleen de spoorsector kent hij door en door, ook weet hij de weg inpolitiek Den Haag. Door meer naar reizigers en belangenorganisaties te luisterenen uitleg te geven over nieuwe ontwikkelingen willen wij onze dienstverleningnog beter laten aansluiten op de spoorwensen en -verwachtingen die er leven inde samenleving. Het geluid van de reiziger zal via Maurice nu nog meerdoordringen tot het operationele Executive Committee.’’

Unck volgt Jeroen Hellenberg op die zes jaar directeur Communicatie was.Hellenberg vervolgt zijn loopbaan buiten NS.