Utrecht,
08
september
2015
|
23:50
Europe/Brussels

Medewerkersbijeenkomst chroom-6 Haarlem

Gezamenlijk nieuwsbericht FNV Spoor & NS-NedTrain

In oude verflagen van sommige treinen is in juni van dit jaar Chroom-6 aangetroffen. In dat kader vonden vanmiddag twee bijeenkomsten plaats voor medewerkers van de NedTrain werkplaats in Haarlem. Hierbij waren in totaal circa 100 medewerkers aanwezig. De bijeenkomst was georganiseerd door FNV Spoor in samenwerking met NS/NedTrain. Ook waren er een arbeidshygiënist en de veiligheidscoördinator van NS om te luisteren naar de zorgen en vragen die leven bij medewerkers. Tegelijk konden zij de situatie nader toelichten en medewerkers informeren over hoe NS de komende tijd verder gaat.

Vragen

Medewerkers hebben tijdens de bijeenkomst veel vragen gesteld over de aanwezigheid van stof in de werkplaats en de aanwezigheid van Chroom-6 in de oude verflagen. Er leven vanzelfsprekend veel zorgen. NS neemt alle vragen en zorgen serieus en zal deze snel beantwoorden waar dit nog niet kon. De suggesties van medewerkers om extra beschermende maskers te dragen en de veiligheids- en hygiëneprocedures nog verder aan te scherpen worden snel bekeken en teruggekoppeld aan de medewerkers. Om alle medewerkers goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen wordt door FNV Spoor in samenwerking met NedTrain over enkele weken een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Het NedTrain management zal scherp blijven op vragen en zorgen die in de tussentijd opkomen.

Onafhankelijke keuring

Het Chroom-6 dossier wordt naar aanleiding van de bijeenkomst vandaag verder geactualiseerd en aangevuld in verband met de vragen die zijn gesteld. Naast de mogelijkheid voor een onafhankelijke medische keuring bij Arbo Unie, wordt ook de gelegenheid geboden om elders een onafhankelijke medische keuring te laten verrichten.

Erkenning

Volgens FNV Spoor hielp de bijeenkomst om erkenning te geven aan de zorgen die leven bij medewerkers en de vervolgvragen verder scherp te krijgen. Daarnaast moeten nog zaken verder worden uitgezocht. Bijvoorbeeld over hoe de omstandigheden zijn geweest in het verleden. Om te zorgen dat we niks over het hoofd zien heeft NS een onafhankelijke commissie van deskundigen ingesteld. Deze commissie van deskundigen zal de aanpak en de maatregelen van NS kritisch toetsen.

Meldpunt en informatie voor (oud-)medewerkers

(Oud-)medewerkers, uitzendkrachten en andere inhuurkrachten kunnen voor meer informatie het Chroom-6 dossier op onze website raadplegen. Met vragen kunnen ze terecht bij hun manager of deze rechtstreeks stellen per email en dit sturen naar info@nedtrain.nl.