23
februari
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Meer afvalscheiding, minder afval in stations en treinen

Thuis of onderweg: scheiden van afval is belangrijk. Hoe meer afval
apart wordt ingezameld, hoe meer en beter er gerecycled kan worden en hoe
kleiner de afvalberg wordt.

Daarom hebben staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu
(IenM), directievoorzitter Michiel van Roozendaal NS-dochter NedTrain en
president-directeur ProRail a.i. Patrick Buck vandaag de ‘Green Deal
afvalreductie en – recycling op treinstations en in treinen’ getekend. Doel van
deze overeenkomst is de hoeveelheid afval in stations en treinen te beperken en
het afval dat toch ontstaat via afvalscheiding in te zamelen en recycling te
bevorderen. “Dat is even wennen voor treinreizigers: op zes stations gooi je je
oude krant straks in de papierbak en de lege koffiebeker bij het restafval. Daar
zit immers een plastic laagje in”, aldus Mansveld.

In 2014 voerden NS en ProRail 12.000 ton afval af van stations en uit
treinen, waarvan 12% gescheiden was. Met de Green Deal willen IenM, ProRail en
NS onder meer de hoeveelheid afval in 2020 met 25% hebben verminderd naar 9000
ton. Daarnaast streven zij er naar om 75% van die 9000 ton te hergebruiken:
6.750 ton. Om dat te bereiken, gaat  NS bijvoorbeeld met  winkeliers op stations
in overleg om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen en te zorgen dat de
verpakkingen beter te recyclen zijn.  

Afval op stations bestaat uit verschillende materialen, het grootste deel is
papier. Voor een goede recycling is het belangrijk om papier aan de bron te
scheiden. Om te beginnen hebben NS en ProRail gescheiden afvalbakken voor papier
en restafval neergezet op station Rotterdam Centraal. Hiermee kijken zij hoe ze
reizigers het beste kunnen motiveren om afval te scheiden. Ook op de stations in
Arnhem, Breda, Tilburg, Eindhoven en Zwolle starten dit jaar proeven met
afvalscheiding. Als dit succesvol is, breiden NS en ProRail afvalscheiding in
stations en treinen de komende jaren verder uit. 

Het ministerie van IenM zorgt op zijn beurt onder meer dat eventuele
knelpunten in regelgeving worden weggenomen. Ook spant het zich in om
afvalscheiding uit te breiden naar andere vormen van openbaar vervoer. Verder
komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om voedselverspilling op stations
tegen te gaan.

Hiermee zet staatssecretaris Mansveld een volgende stap om op zo veel
mogelijk plaatsen afvalscheiding mogelijk te maken. Deze aanpak is onderdeel van
het programma Van Afval Naar Grondstof waarin het kabinet streeft naar een
economie waarin zo min mogelijk wordt verspild en zo veel mogelijk materialen
worden hergebruikt. De staatssecretaris wil daarom dat in 2020 75 procent van
het afval wordt gescheiden. In 2024 wil zij de afvalberg gehalveerd hebben: van
bijna tien miljoen ton naar vijf miljoen ton.Foto: Ministerie van IenM/Bart van Vliet