30
mei
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Met de trein naar Rio

Met het oog op de aanstaande klimaatconferentie in Rio bracht NSvanmorgen staatssecretaris Atsma en zijn team naar Rio aan deMaas. NS heeft hier een traditie. Zo werden de Nederlandseklimaatonderhandelaars eerder al per trein naar de klimaattop in Kopenhagengebracht. Na afloop van de reis van Den Haag Centraal naar Rotterdam Centraalontving de staatssecretaris een CO2-besparingscertificaat en een publicatiewaarin inzichtelijk is gemaakt hoe we met de trein grote stappen kunnen zettenin duurzame mobiliteit. Dit concrete perspectief kan bij de komendeklimaatonderhandelingen in Rio de Janeiro worden gebruikt. Tijdens de reis werdverder real time de CO2-besparing inzichtelijk gemaakt ten opzichte van een reismet de auto op hetzelfde traject.

“Met deze reis voor de Staatssecretaris willen we als spoorsector mensenbewust maken hoeveel CO2 je eenvoudig kan besparen door eens een dagje met detrein te gaan. Als alle autoreizigers één keer per jaar een retourreis vanzestig kilometer met de trein zouden maken in plaats van met de auto dan levertdit een CO2-reductie op die vergelijkbaar is met de uitstoot van hetelektriciteitsgebruik van een stad als Arnhem. Zo zijn er met kleine stapjes algrote effecten mogelijk,“ aldus Michiel van Roozendaal, directievoorzitter vanNedTrain en binnen NS verantwoordelijk voor duurzaamheid.

Straks zelf je CO2-gebruik vergelijken
Tijdens de reis van de staatssecretaris van Den Haag centraal naar RotterdamCentraal was het CO2-gebruik van de trein real time te volgen. Dit werdvergeleken met de uitstoot van een gemiddelde auto. Het verschil werd daarbijonder meer omgerekend naar het aantal uren dat je daarvoor kan computeren. Alsje met de trein reist stoot je gemiddeld genomen 75% minder CO2 uit ten opzichtevan dezelfde reis met de auto. In totaal verlaagde de staatssecretaris de CO2uitstoot voor zijn rit met 2,5 kg door de trein te nemen in plaats van de auto.De trein wordt ook steeds zuiniger. Zo zijn nieuwe treinen circa 30% schoner danhun voorgangers. Vanaf deze zomer gaat NS naar verwachting het CO2-gebruik insamenwerking met Milieu Centraal in de reisplanner integreren. Dan kan iedereende CO2-uitstoot van zijn reis bepalen.