Utrecht,
28
januari
2016
|
13:26
Europe/Brussels

Mobiele communicatie voor NS nu en straks cruciaal

Voor machinisten, conducteurs, Veiligheid & Servicemedewerkers en andere collega’s die direct in contact staan met de reiziger is het van groot belang dat ze zonder hinder met elkaar kunnen communiceren. De bereikbaarheid van de verschillende centrales is cruciaal voor het rijden van treinen, het waarborgen van de veiligheid van personeel en reiziger en kunnen beschikken over de juiste informatie voor de klant. NS rijdt dagelijks 5.200 treinen waarmee zo’n 1,2 miljoen mensen door NS-medewerkers naar hun bestemming worden gebracht. Deze aantallen zullen in de nabije toekomst verder toenemen en daar passen communicatie-middelen bij die hier op berekend zijn. Daarom heeft NS aan bedrijven die dit kunnen ontwikkelen gevraagd om aan te geven wat over enkele jaren technisch mogelijk is zodat NS een stabiel en betrouwbaar communicatienetwerk voor haar medewerkers kan blijven bieden. Dit is en blijft prioriteit één!

De uitvraag betekent concreet het realiseren van een communicatiekanaal (de communicatie snelweg van NS) waarmee invulling gegeven kan worden aan alle huidige en middellange termijn behoeften van NS op het gebied van mobiele communicatie. NS wenst dat het kanaal gegarandeerde communicatie gaat leveren met voldoende capaciteit om haar behoeftes mee in te vullen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om op bepaalde momenten prioriteit aan een kanaal en een bepaalde groep NS-medewerkers te kunnen te geven. Dit voorbeeld illustreert waarom dat nuttig kan zijn: Voor een zendmast is elke mobiele telefoon gelijk maar wanneer er heel veel mensen van dezelfde zendmast gebruik maken wordt het lastiger om te bellen of een Whats App te versturen. NS wenst in dit soort gevallen prioriteit te kunnen geven aan een bepaalde groep NS-medewerkers zodat zij hun werk kunnen blijven doen en de reiziger daar voordeel van heeft. Deze wensen voor een betrouwbaar netwerk voor de mobiele telefoon heeft NS opgenomen in de aanbestedingskalender onder de Hyperconnect-aanbesteding. Daarom blijven de huidige middelen voor communicatie, zoals de portofoon, nu gewoon bestaan, zullen we deze behoefte continu verbeteren waar dat noodzakelijk is en verandert er nu niets aan de huidige inrichting en werking. Welke communicatie op welk moment over het Hyperconnect communicatiekanaal gaat plaatsvinden hangt af van de uitkomst van de aanbesteding. Pas na afloop van deze aanbesteding is bekend in welke mate de markt wanneer invulling kan geven aan de gegarandeerdheid, prioritering en capaciteitswens van NS.