26
december
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Morgen aangepaste dienstregeling vanwege verwachte sneeuw

Morgen wordt sneeuw verwacht in een groot deel van het land. Om onzereizigers ook in winterse omstandigheden een zo voorspelbaar mogelijke reis tebieden passen NS en ProRail zaterdag 27 december de dienstregeling aan. Hierdooris er meer ruimte op het spoor om eventuele winterse storingen op te lossen. Ookgroeien meerdere winterse storingen aan wissels of treinen dan minder snel uittot files op het spoor waar grote groepen treinreizigers hinder van ondervinden.ProRail en NS hebben dit besloten op basis van de weersverwachting van deweerbureaus voor de komende 24 uur. Voor reizigers betekent een aangepastedienstregeling grofweg elk half uur een trein in plaats van elkkwartier.

Reisadvies
Reizigers worden geïnformeerd via NS.nl, de reisplanners (push-bericht), e-mailen de sms-alert. Wij raden reizigers aan om voor vertrek en onderweg dereisplanner te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken op het spoor.Doordat er morgen minder treinen rijden dan normaal zal het drukker zijn (metname van, naar en op de grote stations). Ook moeten reizigers op sommigetrajecten rekening houden met een extra overstap. Op ns.nl staat een Spoorkaartwaarop reizigers kunnen zien op welke trajecten de aangepaste dienstregelinggeldt en wat er wijzigt. De reisplanner voor morgen is in de loop van de avondvolledig bijgewerkt. Het NS webcareteam (@NS_online) is van 09:00 uur tot 23:00uur open voor vragen.

Wat doen wij
Een landelijk aangepaste dienstregeling wordt een dag van te vorenaangekondigd, zodat treinreizigers weten waar ze aan toe zijn en hun planneneventueel nog kunnen aanpassen. Ook wordt binnen een dag de planning vanduizenden treinen, machinisten, conducteurs aangepast, evenals dereisinformatie. ProRail zet morgen extra sneeuw- en storingsploegen in en erstaan meerdere hulplocomotieven klaar om eventuele problemen als gevolg vansneeuw of strenge vorst (denk aan extra wisselstoringen of kapotte treinen) snelop te lossen. Ook NS zet extra personeel in om reizigers zo goed mogelijk tebedienen op de stations en in de treinen.

Als het anders gaat
Ondanks alles kan het weer, net als op de weg of in de luchtvaart, nogsteeds storingen veroorzaken waar reizigers hinder van ondervinden. Opwww.ns.nl/spoorbericht vindt u meerinformatie en bijvoorbeeld filmpjes waarin machinisten, verkeersleiders enandere medewerkers uitleg geven. Vallen de weersomstandigheden mee, dan kunnenwe die dag helaas niet meer terug naar een normale dienstregeling. Medewerkersen treinen zijn op een andere plek ingepland en de reisinformatie is gebaseerdop de aangepaste dienstregeling. Ondanks dat dit vervelend is, doen wij hetliever een keer ten onrechte dan het risico te nemen dat het tegen valt en hettreinverkeer op belangrijke plekken volledig tot stilstand komt.