Utrecht,
13
november
2020
|
08:20
Europe/Brussels

Nationale alliantie: 1 miljard euro bijdrage voor doortrekken NoordZuidlijn en sluiten metro-ringlijn

“ Op een nieuwe manier aan de toekomst van Nederland werken: Noodzakelijke ruimte Schipholtunnel voor meer landelijke en internationale treinen"

Een nationale alliantie van zeven partijen (Vervoerregio, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol) heeft een akkoord bereikt voor het leveren van een substantiële bijdrage van 1.025 miljard euro voor het realiseren van twee nieuwe metrolijnen: het doortrekken van de NoordZuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn. De bijdrage van de zeven is een handreiking naar het Rijk om de kans op indiening van het metropakket via het Nationale Groeifonds te vergroten. De alliantie heeft het bod vastgelegd in een bestuurlijk rapport, dat wordt overhandigd aan de Raden en het kabinet. 

Marjan Rintel, president-directeur NS: ‘NS staat voor landelijke bereikbaarheid én voor de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam en Schiphol. Met deze ambitie laten we zien dat we op een nieuwe manier aan de toekomst van Nederland werken: Samenwerken aan twee nieuwe metrolijnen zorgt voor de noodzakelijke ruimte in de Schipholtunnel, voor meer en snellere landelijke en internationale treinen en voor goede lokale bereikbaarheid. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat Amsterdam Centraal ook met directe intercity’s bereikbaar blijft vanuit diverse delen van Nederland.’

Voorzitter van de Vervoerregio en nationale alliantie Sharon Dijksma: “Wij willen de boodschap afgeven dat we in de startblokken staan en bereid zijn flink bij te dragen om de kans op realisatie van de twee metrolijnen te maximaliseren. Sterker nog, wat ons betreft gaan we er volgend jaar al mee aan de slag. Ik ben trots op de unieke bestuurlijke kracht en wil die uit deze alliantie komt. Het zegt wat over het belang van dit pakket voor Nederland dat deze zeven partijen in de turbulente tijd waarin we nu zitten zo’n financieel gebaar willen maken. Kortom, vandaag doen we een aanbod dat moeilijk is af te slaan.”

Bod

De zeven partijen zijn bereid om in ieder geval een eigen bijdrage van 1,025 miljard euro te doen, afkomstig uit algemene middelen, grondopbrengsten en exploitatieopbrengsten. De Vervoerregio draagt 525 miljoen euro bij, gemeente Amsterdam 300 miljoen euro en NS 60 miljoen euro. Gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol en Provincie Noord-Holland dragen daarnaast een bedrag van 140 miljoen euro uit grondopbrengsten bij. De alliantie zal de komende periode bekijken of het bedrag kan worden aangescherpt.  

Het kabinet wil via het Nationale Groeifonds het verdienvermogen versterken, innovatie bevorderen en het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijker maken. Het metropakket en bod vanuit de alliantie sluit hierop aan.  

Voordelen

Het doortrekken van de Amsterdamse NoordZuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn (een directe verbinding tussen Isolatorweg/station Sloterdijk en Amsterdam Centraal) zorgen voor grote voordelen, met name op het gebied van internationale, nationale en regionale bereikbaarheid, woningbouw en het verdienvermogen van Nederland.  

(Inter)nationale bereikbaarheid  

Omdat reizigers meer de metro zullen nemen, komen er mogelijk acht treinpaden per uur in de Schipholtunnel vrij. Hierdoor kunnen meer en snellere treinen vanaf Schiphol naar Utrecht, Arnhem en Limburg rijden. Verder komt er een nieuwe intercityverbinding tussen Schiphol, Zaandam en Alkmaar en kunnen er meer nationale en internationale treinen rijden op de HSL tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Breda, Düsseldorf, Berlijn, Brussel, Londen en Parijs.

Woningen, werkgelegenheid en vestigingsklimaat

Daarbij maakt het metropakket het mogelijk om ruim 92.000 nieuwe woningen te bouwen en duurzaam te ontsluiten. Ook verbindt het nieuwe metronet de belangrijkste economische centra van de Metropool Regio Amsterdam, waardoor er ruimte is voor 122.700 extra arbeidsplaatsen. Grote voorzieningen zoals ziekenhuizen en universiteiten worden beter bereikbaar. De bouw van nieuwe kantoren en betere bereikbaarheid van voorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat.