01
mei
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Nationale Herdenking 4 mei in trein en op station

  • Twee minuten stilte in alle treinen en op stations;
  • Herdenkingsbijeenkomsten op 7 stations;
  • 2 mei herdenking omgekomen spoormedewerkers.

Alle treinen staan tijdens de Nationale Dodenherdenking twee minuten stil.Ook op de stations, in de stationswinkels en in de treinen wordt om 20.00 uurtwee minuten stilte in acht genomen. Op deze manier wil NS haar reizigers degelegenheid geven om op 4 mei de oorlogsslachtoffers te herdenken.

Herdenkingen op stations
Op zeven stations worden op 4 mei herdenkingsbijeenkomstengeorganiseerd. Hier kunnen reizigers en spoormedewerkers de oorlogsslachtoffersgedenken. Dit zijn Arnhem, Alkmaar, Haarlem, Nijmegen, Den Haag Centraal,Amersfoort en Amsterdam Centraal.
Als blijk van betrokkenheid en respect, dragen de machinisten en conducteurs op4 en 5 mei het officiële fakkelspeldje van het comité 4 en 5 mei.

Herdenking spoormedewerkers
Naast de gelegenheid tot herdenken op 4 mei, vindt op vrijdag 2 mei dejaarlijkse herdenking bij het Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel plaats.Medewerkers en gepensioneerden van NS en ProRail herdenken de 477 medewerkersdie bij het uitoefenen van hun werk tijdens de Tweede Wereldoorlog om het levenzijn gekomen. Deze herdenkingsplechtigheid vindt om 13.00 uur plaats naast hethoofdkantoor van ProRail aan het Moreelsepark te Utrecht. Er worden kransengelegd door de directies en ondernemingsraden van NS, ProRail en de Bond vanGepensioneerd Vervoerspersoneel.