29
april
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag in trein en op spoor

• 4 mei: Twee minuten stilte in alle treinen en op stations;
• 5 mei: Extra treinen vanaf Vlissingen, langere treinen rond Zwolle;

Alle treinen staan tijdens de Nationale Dodenherdenking om 20.00 uur tweeminuten stil. Ook op de stations, in de stationswinkels en in de treinen wordttwee minuten stilte in acht genomen om zo reizigers en medewerkers degelegenheid te geven te herdenken.
Op 5 mei kan het vanwege de Bevrijdingsfestivals extra druk zijn in treinen enop stations. Vanaf Vlissingen - waar de Nationale Viering van de Bevrijdingplaatsvindt - zet NS ’s avonds extra treinen in om alle bezoekers weer thuis tebrengen. Op een aantal trajecten rond Zwolle zet NS langere treinen in ombezoekers van en naar het grootste bevrijdingsfestival van Nederland te brengen.
Als blijk van betrokkenheid en respect, dragen machinisten en conducteurs op 4en 5 mei het officiële fakkelspeldje van het comité 4 en 5 mei.