Utrecht,
10
mei
2021
|
17:02
Europe/Brussels

Nieuw IT-systeem moet reisinformatie verbeteren

Langs het perron staat een trein met daarop eindbestemming Maastricht, maar het perronbord geeft nog de trein met eindbestemming Nijmegen weer. Moet een reiziger naar Maastricht nu instappen of niet? Aan deze situatie wil NS een einde maken. Om te zorgen dat in elke onverwachte situatie de juiste informatie op de borden staat, werkt NS aan het volledig opnieuw bouwen van één van de grootste IT-systemen van ons land. Ook gaat NS de techniek van de automatische stationsomroep vervangen. Eind 2021 moet de reisinformatie nauwkeuriger, actueler en consistenter zijn. 

NS werkt aan het verbeteren van het IT-systeem voor reisinformatie: InfoPlus. Dit systeem verzorgt de reisinformatie op de stations voor alle vervoerders in Nederland. Door ook de huidige techniek van de automatische stationsomroep te vervangen, is straks automatisch omroepen in meerdere talen en communicatie over elke verstoring (klein of groot) mogelijk.

Eind 2021 verbeterde reisinformatie
“Het reisinformatiesysteem InfoPlus behoort tot de top 10 grootste IT-systemen van heel ons land. We verhuizen dit systeem van ProRail naar NS. Het huidige systeem is al 20 jaar oud. Vanwege de verhuizing hebben we besloten om het systeem te vernieuwen en te verbeteren. Eind van dit jaar zijn naar verwachting de meeste verbeteringen doorgevoerd”, vertelt Tim van Leeuwen, hoofd Reisbegeleiding NS. Voor de herkenbaarheid blijft de lay-out van de reisinformatieborden gelijk, maar het systeem aan de achterkant is helemaal nieuw. Van Leeuwen: “In alle nieuwe software kan je altijd een foutje tegenkomen en die moeten we dan zo snel mogelijk oplossen.” Bij een test op station Veenendaal-De Klomp ging het mis. De trein uit Nijmegen zou naar Arnhem rijden, maar werd verlengd tot aan Utrecht met een tussenstop op Veenendaal-De Klomp. Op dat station gaf het perronbord niet Utrecht aan, maar precies de andere kant: Ede-Wageningen. Van Leeuwen: “Dat hebben we diezelfde dag nog aangepast. Met het oude systeem zou zo’n aanpassing vier weken duren.” NS blijft het nieuwe systeem verbeteren. Van Leeuwen: “Ook in 2022 sleutelen we aan de reisinformatie. Ons streven is om ervoor te zorgen dat bij elke onverwachte situatie, altijd de juiste informatie op de perronborden staat.”

Meer zekerheid voor reizigers
Over die trein naar Maastricht, waarbij een andere trein met eindbestemming Nijmegen op de borden staat, hoe komt dat? Van Leeuwen: “Dit kom inderdaad soms voor. Treinen kunnen elkaar namelijk inhalen. Als een trein vertraagd is, kan een andere trein eerder aankomen op het perron. Op dit moment verwerken we deze wijzigingen handmatig. Door bijvoorbeeld drukte gaat dat weleens mis.” Straks kan het reisinformatiesysteem deze wijzigingen automatisch doorvoeren, zodat de juiste trein op het bord staat. Een andere aanpassing die reizigers meer duidelijkheid en zekerheid moet bieden, richt zich op informatie tijdens een storm- of sneeuwdag. Nu is vooral te zien welke treinen niet rijden. Het verbeterde systeem toont later dit jaar vooral wat rijdt. Van Leeuwen: “Als reiziger wil je natuurlijk op de eerste plaats weten, welke trein je wel kan nemen.”

Proactieve en preciezere reisinformatie
Bij de uitval van een trein helpt reisinformatie reizigers straks met een alternatief advies. Stel een reiziger wil van Rotterdam naar Zwolle, maar deze trein rijdt niet. In de nieuwe situatie komt het systeem direct met een alternatief en adviseert reizigers dan om de route via de Hanzelijn (Lelystad) te nemen. Dat advies is dan automatisch te horen via de omroep en te zien op de perronborden. De aanpassingen zorgen ook voor preciezere informatie. Het huidige systeem toont bijvoorbeeld alleen grotere stations op de borden in de stationshal. Een kleiner station, zoals Soest-Zuid, staat er niet op. Van Leeuwen: “Onhandig voor reizigers. Straks zijn ook deze kleine stations te zien.”

Bord in de stationshal, oude situatie links, nieuwe situatie rechts.

Consistentere reisinformatie
Een ander voorbeeld: een trein komt binnen op het station, maar is defect. De trein kan niet verder rijden en moet naar de werkplaats voor een reparatie. Het systeem geeft nu direct de eerstvolgende trein weer op de perronborden, terwijl de trein die stuk is nog langs het perron staat. Naar verwachting kan het systeem aan het einde van dit jaar dan direct op het perronbord ‘niet instappen’ tonen. Ook op de buitenkant van de trein en op de schermen in de trein komt ‘niet instappen’ te staan. Overal krijgen reizigers dezelfde boodschap te zien.

Veranderingen voor het team
Door deze technische ontwikkelingen zijn er minder handmatige processen nodig. Dit heeft gevolgen voor bijna 62 arbeidsplaatsen bij de afdeling Reisinformatie. Van Leeuwen: “Dit heeft flinke impact op de betrokken collega’s. We doorlopen dit proces zorgvuldig en zijn met deze collega’s in gesprek. We willen hen helpen met ander werk vinden binnen NS.” NS heeft sinds februari een nieuwe cao met onder andere een werkgelegenheidsgarantie tot januari 2025. NS heeft de plannen voorgelegd aan de ondernemingsraad en alle adviezen overgenomen. Dat betekent dat NS de plannen nu stapsgewijs kan gaan uitvoeren.