18
maart
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Nieuw NS bord toont reiziger zitplaatsen van aankomende treinen

Groot bord op station ‘s-Hertogenbosch als vervolg op proef met
reisplanner app

Sinds begin februari test NS een uitgebreide versie van de reisplanner Xtra
app op het Zwolle – Roosendaal traject.  Zo’n 1.000 klanten doen aan de test mee
en kunnen bij 11 intercity’s op de zogeheten IJssellijn in de reisplanner zien
in welke samenstelling de trein het station binnenkomt. Ze kunnen zien waar
bijvoorbeeld de 1e of 2e klas zit, waar de stiltezone zit of waar je je fiets
kwijt kan. Ook real time informatie over de bezetting in de trein is zichtbaar
in de testversie van de reisplanner, de iNStApp.

Vanaf vandaag wordt de proef uitgebreid met een electronisch bord op station
’s-Hertogenbosch op spoor 1 waar klanten op het perron exact dezelfde informatie
kunnen zien als reizigers die gebruik maken van de testversie van de
reisplanner. Het bord -over de volle lengte van het perron- geeft weer hoe de
trein die binnenkomt, is samengesteld en hoe de trein bezet is (groen is rustig,
rood is druk). Reizigers weten zo nog beter waar ze kunnen gaan staan op het
perron voor hun coupé. Ook draagt de informatie op het bord naar verwachting bij
aan een betere spreiding van reizigers over de trein.

Het bord op station ‘s-Hertogenbosch wordt gevoed met informatie afkomstig
uit 11 intercity’s die door NS-dochter NedTrain zijn uitgerust met
infraroodsensoren in de buitendeuren en binnendeuren. Het infraroodsysteem telt
het aantal in- en uitstappende reizigers op de balkons en in de coupés. Deze
informatie, gecombineerd met informatie over de samenstelling van de trein voedt
de app van de deelnemende reizigers en het bord op het perron. CGI ontwikkelde
hiervoor de innovatieve software. ProRail en NS hebben gezamenlijk het
initiatief genomen om ook een proef te doen met het electronische bord.

De proef met de uitgebreide versie van de reisplanner en het bord duurt
ongeveer drie maanden, waarna NS de ervaringen van klanten en NS-personeel
evalueert om te zien of de ervaringen breder kunnen worden ingezet op stations
en in de treinen.