Utrecht,
11
oktober
2022
|
10:59
Europe/Brussels

Nieuwe cao voor NS-collega’s

Leden van de vakbonden FNV, VVMC, CNV en VHS zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. Daarmee is de nieuwe cao voor onze collega’s definitief. De afgelopen weken konden de leden zich uitspreken over het resultaat dat bonden en NS bereikten op 11 september. De nieuwe cao treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 in werking en loopt tot 1 januari 2024.

De belangrijkste onderwerpen van de nieuwe cao zijn: Een loonstijging van in totaal 8,45% (verdeeld over 5% in 2022 en 3,45% in 2023) plus een eenmalige uitkering van €1.000 in 2022 en 2023 op fulltime basis, hogere pensioenpremie, en een minimumloon van €14 per uur. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt mocht de inflatie in 2022 en 2023 hoger uitvallen dan de voorspelling van het Centraal Planbureau. Ook zijn er afspraken in de nieuwe cao opgenomen over onder meer gegarandeerd snipperverlof en de mogelijkheid voor specifieke functiegroepen om 40 uur per week te gaan werken, of langer door te werken.

Bert Groenewegen, waarnemend president-directeur NS: “Ik ben blij dat er een nieuwe cao is die collega’s financieel helpt in een tijd van hoge inflatie. Dit is een eerste stap vooruit, in een moeilijke tijd voor collega’s en voor ons bedrijf. Tegelijkertijd lost deze cao niet alle problemen op. Er is meer nodig om de werkdruk te verlagen en om verdere afschaling te voorkomen. Dat zijn moeilijke opgaves. Maar dat we ze gaan oplossen staat voor mij als een paal boven water. Omdat het moet. Duurzame mobiliteit is noodzakelijk voor de toekomst van Nederland. NS houdt Nederland al 180 jaar bereikbaar en dat blijven we nog zeker 180 jaar doen.”

Met deze goedkeuring van de afspraken is de nieuwe cao definitief. NS gaat de komende tijd aan de slag met het doorvoeren van de nieuwe afspraken.