03
december
2010
|
00:00
Europe/Brussels

Nieuwe fase samenwerking NS en universiteiten

NS en de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan een verregaande samenwerking aan. Nu al doen wetenschappers bij NS baanbrekend onderzoek. Hier hebben beide partijen veel profijt van.

NS sponsort de komende jaren de onderzoeken van zes promovendi aan de Erasmus School of Economics en de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. NS draagt voor vijftig procent bij in de personele lasten van ruim een miljoen euro.
Deze afspraak hebben Bert Meerstadt en de voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit Pauline van der Meer Mohr onlangs bekrachtigd met hun handtekening. “Deze samenwerking brengt de denkkracht van de spoorsector en de wetenschap bij elkaar”, aldus president-directeur van NS Bert Meerstadt. “Met slimme, innovatieve oplossingen kan NS de dienstverlening aan de reizigers verder verbeteren.” Ook de Rotterdamse universiteit is enthousiast: Van der Meer Mohr: “Goed dat NS ons toponderzoek financieel ondersteunt. NS verwerft de meest actuele kennis en wij kunnen wetenschappelijk vooroplopen.”

Optimale roosterwijziging
De ondertekening viel samen met de promotie van de Duitser Daniel Potthoff, waarbij ook Bert Meerstadt betrokken was. Potthoff promoveerde op zijn onderzoek naar personeelsinzet bij verstoringen. Welke gevolgen heeft een stremming voor de inzet van personeel, rekening houdend met onder meer arbeidstijden? Tot dusver duurde het ontwarren van die knoop uren, met het systeem van Potthoff is straks binnen een paar minuten de optimale roosterwijziging bekend.

Aansluitende trein
Soortgelijk onderzoek doet Lars Nielsen, maar dan naar de inzet van materieel na een grote storing. Twan Dollevoet won zelfs een prijs voor het beste internationale onderzoek op het gebied van spoorwegen: als een trein drie minuten vertraging heeft, moet de aansluitende trein dan wachten of vertrekken? Dollevoet hoopt binnen een paar jaar met een model te komen dat ook binnen NS is toe te passen.

Leerstoel
Ook bij andere bedrijfsonderdelen van NS zijn de contacten met universiteiten innig, zoals bij NedTrain. Directeur Leo van Dongen bekleedt sinds dit jaar de nieuwe leerstoel Maintenance Engineering aan de Universiteit Twente. Deze discipline onderzoekt hoe een installatie zo duurzaam mogelijk en tegen lage kosten onderhouden kan worden. NedTrain heeft momenteel meerdere promovendi onder zijn hoede, onder meer van de technische universiteiten van Twente, Eindhoven en Delft.

Grens van theorie en praktijk
Al deze onderzoekers functioneren op het grensvlak van theoretische wetenschap en de toepassingen in de praktijk. Zo raakt samenwerken met universiteiten direct aan de bedrijfsvoering van NS en aan de toekomstige dienstverlening aan de klant. NS geeft dan ook graag de ruimte aan topwetenschappers.