Utrecht,
05
juli
2016
|
18:59
Europe/Brussels

Nieuwe samenwerking Den Haag en Nederlandse Spoorwegen in HTM

NS en de gemeente Den Haag gaan hun samenwerking in HTM anders vormgeven. NS en de gemeente Den Haag blijven samen met HTM strategisch samenwerken aan een verdere verbetering van deur-tot-deur Openbaar Vervoer, maar niet langer als gezamenlijke aandeelhouders van HTM. De gemeente zal binnen enkele maanden haar aandelen terugkopen van NS en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangaan, inclusief investeringen voor een beter lokaal Openbaar Vervoer voor de reiziger.

Deze beslissing van NS en gemeente maakt de bestuursstructuur van HTM een stuk eenvoudiger. Behalve het ene gouden aandeel (een aandeel met bijzondere bevoegdheden, noodzakelijk voor inbesteding) voor de MRDH zullen de HTM-aandelen weer voor 100% in handen van de gemeente Den Haag komen. Deze oplossing is financieel aantrekkelijker voor de gemeente en is in lijn met de strategie van NS, die eerder dit jaar is vastgesteld.

Door deze nieuwe vorm van samenwerking blijven de partners gezamenlijk investeren in moderne, comfortabele en snelle Openbaar Vervoer-verbindingen in de stad en de regio. De samenwerking in het Openbaar Vervoer tussen NS en de gemeente Den Haag moet ertoe leiden dat het openbaar vervoer een sprong maakt. De toenemende behoefte aan mobiliteit, de gewenste economische groei en de uitdagingen op het gebied van de bereikbaarheid in deze regio vragen hierom. De visie op het Openbaar Vervoer zal door de gemeente, NS, de HTM en de MRDH verder worden uitgewerkt. Als onderdeel van deze uitwerking heeft NS toegezegd om op basis van gezamenlijke investeringsplannen aanvullend 15 miljoen euro te willen investeren in OV-projecten in de regio Den Haag.

Deze nieuwe samenwerking heeft geen gevolgen voor de bieding op de railconcessie van de HTM voor de komende tien jaar. Morgen beslist de MRDH over het voornemen de railconcessie aan de HTM te gunnen.