Utrecht,
12
februari
2016
|
15:11
Europe/Brussels

Tweehonderd extra medewerkers om veiligheid bij NS te vergroten

NS start met onmiddellijke ingang de werving van 140 extra hoofdconducteurs en 60 Veiligheid & Service-medewerkers. Hiermee wordt het mogelijk om op de uitgaansavonden (donderdag, vrijdag en zaterdag) alle treinen na 22.00 uur te voorzien van twee conducteurs. Dit draagt bij aan de veiligheid en veiligheidsbeleving van medewerkers en reizigers. Op de andere avonden worden extra flexibele veiligheidsteams ingezet, hiervoor worden 60 nieuwe medewerkers Veiligheid & Service geworven.

Met dit uitvoeringsbesluit geeft NS nadere invulling aan het akkoord over sociale veiligheid dat maart vorig jaar is overeengekomen met het kabinet, ProRail en de bonden. Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt bij door de uitbreiding van de flexibele teams mogelijk te maken waardoor de veiligheid op het spoor toeneemt. Het CNV en FNV hebben ingestemd met deze invulling van de afspraken, Vvmc komt hier op terug na overleg met de leden.

Dubbele bemensing

Om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te vergroten, is besloten om op alle late treinen op donderdag, vrijdag en zaterdag standaard twee hoofdconducteurs mee te laten reizen. In het akkoord van vorig jaar was er voor gekozen om eerst te starten met dubbele bemensing op treinen na 22.00 uur op donderdag en zaterdag, nu komt daar de vrijdag bij.Om dit alles mogelijk te maken, wordt met onmiddellijke ingang de werving van 140 hoofdconducteurs gestart. Naar verwachting zijn deze nieuwe collega’s in de loop van 2017 geworven, opgeleid en inzetbaar. In de tussenliggende periode zal NS de dubbele bemensing zoveel mogelijk proberen te realiseren vanuit de bestaande capaciteit, of anders zorgen voor extra toegangscontrole en beveiligers.De afgelopen periode waren al extra conducteurs aangetrokken zodat op alle treinen van het nachtnet en de vroege treinen in het weekend (early birds) conducteursduo’s actief zijn.

Flexibele veiligheidsteams

Flexibele veiligheidsteams worden ingezet op treinen en lijnen waarvan uit ervaring blijkt dat agressie er meer dan gemiddeld voorkomt. Ook kunnen de teams door de Veiligheidscentrale van NS naar een bepaalde plek worden gestuurd omdat daar overlast is. Dankzij de financiële steun van het ministerie van IenM worden deze teams nu uitgebreid. De inzet van dergelijke teams wordt ook met succes door andere treinvervoerders toegepast. De extra middelen die IenM ter beschikking stelt aan sociale veiligheid, die staan opgesomd in deze brief, maakt het mogelijk om voortaan extra controles op de overige dagen na 22.00 uur in te zetten.

Eerdere maatregelen

Op basis van het verleden jaar overeengekomen akkoord zijn afgelopen jaar veel maatregelen genomen. Op 22 stations zijn agenten teruggekomen. Op tientallen kleine en middelgrote stations worden extra bewakingscamera’s geplaatst door ProRail. Ook kan NS sinds eind vorig jaar reis- en verblijfsverboden opleggen om vaste overlastgevers te weren uit de trein en het station. De poortjes op stations zijn versneld gesloten; op 55 stations zijn deze inmiddels dicht. Verder worden er proeven gedaan om beveiligers te voorzien van een bodycam en met digitaal beboeten om agressie te voorkomen. Dit alles komt bovenop de inzet van beveiligers, de Veiligheidscentrale dat 24 uur per dag bemenst is, de toegangscontroles en inzet van Veiligheid & Service-medewerkers op stations en in de trein. NS geeft hier op jaarbasis ruim 100 miljoen euro aan uit.

Evaluatie in 2018

Eind 2018 worden de genomen maatregelen geëvalueerd om te bepalen wat de meest effectieve inzet is om de veiligheid te verhogen. Hiervoor wordt aan een extern onderzoeksbureau de opdracht gegeven om een methode te ontwikkelen om de effecten van elk van de maatregelen te meten.

Samen de veiligheid naar een hoger plan

,,Medewerkers moeten elke dag veilig en gezond hun werk kunnen doen en weer veilig huiswaarts kunnen keren. Er is de laatste jaren veel in gang gezet in overleg met de ondernemingsraad en de bonden om de trein en het station nog veiliger te maken’’, aldus Marjan Rintel, directievoorzitter van NS Reizigers. ,,Door op alle late treinen tijdens uitgaansavonden na 22.00 uur twee conducteurs mee te laten gaan en de inzet van extra flexibele teams ben ik er van overtuigd dat we er in gezamenlijkheid in zullen slagen om de veiligheid naar een hoger plan te tillen. Het is met dank aan de inzet van de bonden en het ministerie van IenM dat we deze extra stappen kunnen zetten om dit maatschappelijk fenomeen zoveel mogelijk uit te bannen.’’