Utrecht,
27
november
2020
|
09:59
Europe/Brussels

Nijmegen kan aan de slag met ontwikkeling stationsomgeving

Samenvatting

Het Rijk, provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en NS maken samen maximaal 116 miljoen euro vrij om station Nijmegen en omgeving om te vormen tot een aantrekkelijke plek waar reizen, wonen, werken, winkelen en recreëren samenkomen. Dat staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het stationsgebied is hard toe aan vernieuwing om de ruim 40.000 treinreizigers en 30.000 busreizigers die hier nu dagelijks komen goed en soepel te kunnen laten reizen. En om de verwachte groei van het aantal reizigers op te vangen. De 2000 nieuwe huizen rond het station zijn bovendien broodnodig omdat Nijmegen in de landelijke top-3 staat van gebieden met woningnood. 

Wonen, werken en reizen

Het stationsgebied in Nijmegen verandert de komende jaren in een knooppunt waar wonen, werken, reizen en winkelen samenkomen. Op het station zelf wordt het makkelijker om over te stappen tussen bus, trein en fiets. Het stationsgebouw wordt volledig gemoderniseerd en er komt een ruimere ondergrondse fietsenstalling met nieuwe fietsverbindingen. Uiterlijk in 2029 rijdt er elke tien minuten een trein van Nijmegen rechtstreeks naar Schiphol en verder.

Daarnaast moet het ook een prettige en groenere plek worden. ProRail gaat in opdracht van het ministerie IenW vanaf 2023 aan de slag met de aanleg van extra sporen en de nieuwe stationsingang aan de westzijde. Om het groeiend aantal reizigers te kunnen opvangen moeten ook de perrontunnel en de trappen naar de stationshal worden aangepakt.

Voorbeeld voor stationsgebieden

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat de ontwikkeling van station Nijmegen in de toekomst als voorbeeld zal dienen voor de ontwikkeling van veel stationsgebieden in Nederland: “De tijd dat stations een plek zijn waar je slechts kort verblijft om op de trein te stappen is voorbij. Het is zonde om zo met de schaarse ruimte die we in Nederland hebben om te gaan. Het stationsgebied van Nijmegen wordt een nieuwe entree van de stad waar reizigers zich welkom voelen en waar je niet alleen op doorreis bent, maar waar je ook wilt wonen of recreëren.”

In de Woondeal die Nijmegen onlangs met het ministerie van Binnenlandse Zaken sloot worden 670 nieuwe woningen gerealiseerd in het gebied. In totaal komen er zo’n 2000 nieuwe woningen. Daarnaast komt er ruimte voor kantoren en hotels in de stationsomgeving. Een groene en duurzame inrichting is daarbij het uitgangspunt. Zo worden bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanpak van het Nijmeegse station en omgeving: “De aanpak laat zien dat een goede samenwerking tussen Rijk en regio zijn vruchten afwerpt. Samen komen we sneller tot een oplossing voor verstedelijkingsvraagstukken, met oog voor een gezonde en groene omgeving.”

Werk met werk maken

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het nu het moment is om het station en de directe omgeving aan te pakken. Zo kan één samenhangend plan worden gemaakt, waardoor de omgeving in samenhang kan worden verbeterd. Door een slimme planning van de verschillende onderdelen kan het werk bovendien efficiënter en goedkoper worden uitgevoerd en wordt de overlast voor reizigers en de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Wethouder Harriët Tiemens is blij met de gezamenlijke aanpak: “Fantastisch dat we nu snel verder kunnen om van het station en de omgeving een prachtige plek te maken. Dat is van groot belang voor onze stad en de regio. Als groeistad gaan we nu samen met onze partners dit gebied optimaal inrichten voor reizen, wonen, werken, winkelen en recreëren.“Anneke de Vries, lid Raad van Bestuur NS, sluit daarbij aan: “Een goede samenhang tussen station én stad is voor de reiziger essentieel. Bij een station komt alles en iedereen samen. Een modern station waar de reiziger zich welkom voelt past bij de ambitie van Nijmegen om te groeien. We zijn trots deel uit te maken van deze integrale aanpak voor de ontwikkeling van dit station en haar omgeving.“

Het Ministerie van IenW, het Ministerie van BZK, de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen, NS en Prorail hebben samen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied en de financiering van de plannen. Voor de aanpak van het stationsgebied is in totaal 116 miljoen euro nodig. De intentie is dat dit bedrag voor ongeveer de helft betaald wordt door het Rijk, en de andere helft door de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en eventuele andere partijen. De NS draagt 5-10 miljoen euro bij aan de vernieuwing van de stationshal. In de komende twee jaar worden de exacte bedragen vastgesteld.