Utrecht,
12
december
2016
|
13:19
Europe/Brussels

NS blij met ondertekende Bestuursovereenkomst Fietsparkeren

Belangrijke rol voor NS en ProRail weggelegd in vergemakkelijken reis van deur-tot-deur

Het aantal treinreizigers blijft groeien en al bijna de helft van de reizigers komt met de fiets naar het station. Een goede plek voor je fiets draagt bij aan een makkelijke reis van deur-tot-deur. Vandaag werd door 16 partijen (waaronder ministerie van I&M, ProRail, ANWB, FietsersBond, Metro poolregio Rotterdam Den Haag en NS) de Bestuursovereenkomst Fietsparkeren ondertekend. De Bestuursovereenkomst heeft tot doel om voor zowel de zeer korte als de langere termijn het tekort aan fietsparkeerplekken bij stations aan te pakken. NS is blij met het getekende Bestuursakkoord en de gezamenlijke ambitie van alle betrokken partijen om dit vraagstuk bij stations samen aan te pakken.

Ook voor NS is de komende jaren een belangrijke rol weggelegd in de aanpak. Samen met ProRail wordt hier al hard aan gewerkt. Zie ook: https://youtu.be/Y6P20qqoFJo

Elke 1e 24 uur gratis fiets stallen en innovatieve oplossingen

ProRail en NS werken nauw samen met gemeenten en vervoerregio’s in het uitrollen van het ‘elke 1e 24 uur gratis’ concept op de grote stations. Dit concept is in 2014 geïntroduceerd en houdt in dat de fietsenstalling elke 1e 24 uur gratis is voor de reiziger. De reiziger checkt in met zijn OV-chipkaart en ziet via een digitaal verwijssysteem direct waar vrije plaatsen zijn. De resultaten tot nu toe zijn uitstekend: tevreden klanten, een goede bezetting en een schoon en toegankelijk voorplein van het station. Op 14 stations is ‘elke 1e 24 uur gratis’ al gerealiseerd.

Investeren in vernieuwde Zelfservice Fietsenstalling

Daarnaast investeren ProRail en NS ruim 8 miljoen euro in 47 vernieuwde Zelfservice Fietsenstallingen. Deze vernieuwde Zelfservice Fietsenstalling heeft diverse voordelen voor reizigers: de nieuwe entree heeft transparante toegangsdeurtjes, de stalling is elke 1e 24 uur gratis en reizigers kunnen de stalling makkelijk in en uit met hun OV-chipkaart. Ook voor het huren van een OV-fiets kan de reiziger er terecht.

Grote uitdaging

De grote uitdaging van het Bestuursakkoord is om voor de periode 2015-2030 te voorzien in de uitbreidingsbehoefte tot een totaal van 650.000-700.000 plaatsen. De inpassing hiervan in de grote steden in Nederland met beperkte ruimte hiervoor rond de centrum stations is daarbij de meest complexe uitdaging. Heel zichtbaar wordt deze opgave bij locaties als Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal waar in een druk en vol (historisch) centrum meer dan 20.000 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Met het vandaag getekende Bestuursakkoord zetten we een belangrijke stap in het samen zorgen voor de oplossing van dit uitbreidings- en financieringsvraagstuk. Voor 12 stations waarvoor de plannen voor fietsparkeeroplossingen al goedgekeurd zijn maar de financiering ontbrak, is met de ondertekening van het bestuursakkoord nu budget beschikbaar. Hiermee realiseren wij een goede capaciteit en kwaliteit van fietsvoorzieningen en services bij stations voor de grote groep reizigers die met de fiets naar het station komt.