Utrecht,
03
november
2017
|
11:33
Europe/Brussels

NS en bonden sluiten nieuwe cao af

NS en vakbonden (FNV, VVMC, VHS en CNV) bereikten vandaag een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de periode van 2017-2020. Belangrijkste onderwerpen zijn: loonstijging en afspraken om te bevorderen dat medewerkers gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Op dit moment leggen de bonden de afspraken voor aan hun leden. Als deze akkoord gaan, is de nieuwe cao daadwerkelijk een feit.

Yolanda Verdonk, directeur HR van NS: “NS vindt het belangrijk dat haar medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen, op een gezonde en gemotiveerde manier kunnen werken en daarna van hun pensioen kunnen genieten. Daarom hebben we hierover in de cao ook goede afspraken gemaakt met de vakbonden. We sluiten een cao af waarbij we aan alle 16.000 collega’s recht doen. We hebben afspraken gemaakt zodat collega’s die hun loopbaan net gestart zijn of al iets langer bij NS werken, zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast hebben we ook een nieuwe deeltijdregeling afgesproken voor collega’s die hun pensioen in zicht hebben. Zo wordt NS een nog aantrekkelijker werkgever”.

Loonstijging van 5,8% in 2,5 jaar
De cao heeft een looptijd van 30 maanden (2,5 jaar). Voor de gehele cao-periode geldt een loonstijging van 5,8%. Verdeeld per jaar betekent dit:

• Per 1 oktober 2017 een loonsverhoging van 2,3%

• Per 1 oktober 2018 een loonsverhoging van 2,3%

• Per 1 oktober 2019 een loonsverhoging van 1,2%

Gezond en gemotiveerd werken bij NS, nu en straks
Vanuit de overheid is besloten dat we in Nederland langer doorwerken. Daarnaast verandert de wereld binnen en buiten NS snel. Allemaal zaken die impact hebben op de medewerkers van NS. Het is daarom voor NS belangrijk te investeren in een goede en gezonde toekomst. Medewerkers moeten het beste uit zichzelf kunnen halen en op een gezonde en gemotiveerde manier kunnen werken. In de nieuwe cao staan onder andere de volgende voorstellen:

1. Individueel budget. Alle collega’s krijgen gedurende 3 jaar een individueel budget van in totaal 750 euro. Zij kunnen dit bedrag uitgeven aan faciliteiten en instrumenten die het beste aansluiten bij hun persoonlijke wensen op gebied van gezond en gemotiveerd werken. Bijvoorbeeld door middel van een abonnement op een sportschool of het volgen van een opleiding.

2. We stimuleren de mobiliteit met onder andere oriëntatiedagen (kennismaken met het werk van collega’s in een ander werkveld, bijvoorbeeld bij Techniek) en ontwikkelplekken voor roostergebonden medewerkers.

3. De Deeltijdregeling voor Pensioen geeft oudere collega’s vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid om in stapjes naar hun pensioen toe te groeien. Dit betekent dat zij structureel hun werkweek kunnen verkorten. Zij gaan dan 28 uur werken, 32 uur verdienen, en krijgen 36 uur pensioenopbouw. Deze regeling is financieel aantrekkelijker dan de huidige ouderenregelingen en collega’s krijgen meer vrije tijd. De huidige ouderenregelingen blijven overigens wel bestaan.

Wat is nu de volgende stap?
De vakbonden gaan de afspraken nu voorleggen aan hun leden. Als de leden akkoord zijn, dan treedt de cao met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 oktober 2017.