27
juni
2005
|
00:00
Europe/Brussels

NS en Nederland Schoon belonen goed gedrag

NS en Nederland Schoon pakken samen het afvalprobleem op stations aan. Met een uitgebreide campagne worden jongeren bewust gemaakt van de afvalproblematiek en worden zij gemotiveerd hun afval weg te gooien. Met name jongeren blijken hun afval regelmatig niet in de afvalbak te gooien. NS en Nederland Schoon hebben ervoor gekozen in de campagne "niet met het vingertje te wijzen", maar het onderwerp op een leuke aansprekende manier onder de aandacht te brengen. Jongeren worden beloond voor het weggooien van afval in de afvalbak.