14
december
2012
|
00:00
Europe/Brussels

NS en NMBS pakken gezamenlijk opstartperikelen Fyra aan

Pilot ‘Jump-on ticket’ zonder reservering binnenkort beschikbaar

Lagere tarief Fyra van € 25,- langer te boeken tot op de dag voorvertrek

Na een hoopvolle eerste dag kampte Fyra de afgelopen week metopstartperikelen. NS, NS Hispeed en NMBS zijn niet tevreden met de eersteintroductieweek van Fyra."Hoewel elke nieuwe dienstregeling opstartperikelenkent, hebben wij de ervaringen en kritiek van onze reizigers goed gehoord engeconcludeerd dat wij nog niet een voldoende robuuste dienstverlening hebbengeleverd aan onze reizigers”, aldus Jan-Willem Siebers , directievoorzitter NSHispeed en Michel Jadot, Directeur-Generaal NMBS Europe.

Vandaag hebben NS, NS Hispeed en NMBS na gezamenlijk directieoverlegafspraken gemaakt om de treindienst Amsterdam-Brussel robuuster enbetrouwbaarder te maken. Operationeel houden NS Hispeed en NMBS nauwlettend devinger aan de pols. Er is een evaluatie gemaakt van de eerste Fyra ritten,waarbij feiten gedeeld en de genomen maatregelen geanalyseerd zijn. Hieruitblijkt dat er meer opstartproblemen waren dan verwacht, maar dat er vertrouwenis in het herstel- en verbeterplan om de belangrijkste oorzaken aan te pakkenzoals een software-update. De eerste resultaten van maatregelen wordenzichtbaar.

NS Hispeed en NMBS bekijken op de minuut waar Fyra treinen zich bevinden enwaar eventuele verstoringen optreden. Deze kunnen dan snel worden opgelost. Zois de Fyra werkplaats 24 uur per dag operationeel om, indien nodig, technischemankementen snel op te lossen voor onze reizigers. Nieuw instromendeV250-treinen worden nu gebruikt als extra reserve en per april voor deverbinding Antwerpen – Breda. Daarna wordt de frequentie op de hoofdas uiteraardverhoogd zodra de dienst robuust is. Mochten reizigers vertraging ondervinden,dan wordt een adequate compensatiemaatregel gehanteerd.

Voor de introductie van reizen met Fyra naar Brussel was dereserveringstermijn voor het SuperSaver-tarief van €25,- tot 9 januari alteruggebracht van 7 dagen naar 1 dag voor vertrek. NS, NS Hispeed en NMBS hebbennu besloten deze introductieperiode voor onze reizigers te verruimen tot inieder geval tot eind april 2013 zodat ook na januari kort voor vertrekvoordelige tickets - ruim beschikbaar - geboekt kunnen worden.

Tevens starten NS Hispeed en NMBS een overgangsmaatregel met een 'Jump-onticket' van €39,- (Amsterdam – Brussel) voor de periode tot en met april 2013waarvoor geen reservering nodig is. Het Jump-on ticket zal geldig zijn op de dagvan vertrek op alle Fyra treinen die dan tussen Amsterdam en Brussel rijden enzal op de dag van vertrek te koop zijn. Vanaf april is de grensoverschrijdendeverbinding Breda – Antwerpen beschikbaar zonder reservering.