03
mei
2011
|
00:00
Europe/Brussels

NS en ProRail herdenken slachtoffers WOII

Kranslegging bij verzetsmonument en treinen staan 2 minutenstil.

Op 4 mei herdenkt de spoorsector de 477 medewerkers die bij het uitoefenenvan hun werk tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen.

Om 13:00 uur is er een plechtigheid bij het verzetsmonument naast hethoofdkantoor van ProRail (de Inktpot) aan het Moreelsepark te Utrecht. Daarworden kransen gelegd door de directies en ondernemingsraden van NS en ProRail.Ook de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel legt een krans.

Tijdens de Nationale Dodenherdenking zullen de treinen van NS tussen 20:00uur en 20:02 uur stil staan.

De spoorsector geeft hiermee uiting aan haar verbondenheid met deslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.