27
februari
2012
|
00:00
Europe/Brussels

NS en Regus bundelen krachten in Regus | NS station2station

NS en Regus openen in mei 2012 de eerste Regus | NS station2station vestigingop station Amersfoort. Een inventief, nieuw concept waarbij NS en Regusprofessionele, flexibele werkplekken op of nabij het station bieden. Hiermeedragen NS en Regus bij aan het verbeteren van de mobiliteit in Nederland engeven zij verder invulling aan duurzame flexibele kantoorhuisvesting.

Het komende jaar zullen op 11 stations vestigingen openen van Regus | NSstation2station: onder andere op de intercity stations Haarlem, Leiden,Maastricht, ‘s-Hertogenbosch, en Den Haag. De stations waar Regus | NSstation2station gevestigd wordt, liggen in het centrum van de stad. In eenlevendige omgeving met een ruim aanbod van voorzieningen. In Regus | NSstation2station vestigingen hebben bedrijven beschikking over onder andere:businesslounges met gratis wifi, vergaderruimtes met videoconferencingfaciliteiten en werkplekken.

NS en Regus signaleren de toenemende behoefte aan flexibelekantoorhuisvesting bij grote bedrijven en zien deze bedrijven in Nederlandzoeken naar vooral duurzame oplossingen voor vervoer en huisvesting. Daarnaastmerken NS en Regus hoe Nederland steeds drukker wordt, de verkeerswegendichtslibben en economische knooppunten steeds minder bereikbaar worden. Doorsamen te werken kunnen NS en Regus een belangrijke bijdrage leveren aan devooruitgang van duurzame mobiliteit en het bieden van duurzame huisvesting inNederland. Regus | NS station2station is gevestigd in bestaande gebouwen opstations aan het netwerk van snelle treinverbindingen van NS en bieden daarmeede combinatie van een goede bereikbaarheid per trein en de uitstekendewerkplekoplossingen van Regus.

Zowel NS als Regus zijn gerenommeerde merken. Regus is 's werelds grootsteleverancier van werkplekoplossingen, met het grootste aanbod aan producten enservices waarmee particulieren en bedrijven waar, hoe en wanneer ze maar willenkunnen werken. NS wil een maximale bijdrage leveren aan de mobiliteit vanNederland door de reis- en verblijftijd zo aantrekkelijk mogelijk te maken. NSmaakt van wachttijd eigen tijd. Dat doet NS in en rond het station metbijvoorbeeld vergaderfaciliteiten voor de zakelijke reiziger, een bibliotheek enaantrekkelijke winkels. Een bijzondere kop koffie, een verrassend cadeautje ofeen maaltijdsalade; op elk moment dat het de reiziger uitkomt.

Directievoorzitter NS Stations Michiel Noy over de samenwerking: “Door dekrachten van NS en Regus te bundelen kunnen wij onze klanten meer regie biedenop tijd en mobiliteit. Met ons netwerk met snelle treinverbinding en onze kennisvan reizigers en met de locaties van Regus en hun kennis van flexibelekantoorhuisvesting kunnen we het beste van beide werelden samenbrengen.”

Mark Dixon, algemeen directeur van Regus plc, voegt toe: "We zijn steedsmobieler en staan voor de nieuwe uitdaging om productief te blijven terwijl weonderweg zijn. Bezit van de beste technologie helpt daarbij maar het is nogsteeds van cruciaal belang om ook een fysieke basis te hebben, ook voor een uurof tien minuten. De nieuwe business centers op stations bieden reizigers directetoegang tot een werkomgeving, een plek om e-mail te lezen, bijeenkomsten teorganiseren of gewoon nog wat rustig na te denken voordat je op de volgendetrein stapt. We zijn verheugd over de strategische samenwerking met NS. Wewillen ons Nederlandse netwerk laten groeien van 45 tot meer dan 100 locaties.Hiervoor moeten we onze centra uitbreiden naar infrastructuur en grotevervoersknooppunten. Door dit te doen, zijn we veel beter in staat omzakenreizigers en mobiele, flexibele werknemers te dienen.