27
november
2013
|
00:00
Europe/Brussels

NS en vakbonden samen tegen geweld

De afgelopen weken hebben NS en de vakbonden herhaaldelijk met elkaar
gesproken over de bestrijding van agressie en geweld tegen onze medewerkers op
en rond het spoor. Regelmatig komt het voor dat NS-medewerkers enkel en alleen
omdat zij hun werk uitvoeren agressief worden bejegend en daarbij zelfs letsel
oplopen. Voor de betrokken medewerkers heeft dit grote impact en soms betekent
dit zelfs dat zij langere tijd zijn uitgeschakeld. Wij willen gezamenlijk dat
paal en perk wordt gesteld aan agressie in het openbaar vervoer.

De insteek van de gesprekken tussen NS en de vakbonden was; welke (extra)
maatregelen kunnen worden genomen door NS en anderen om medewerkers nóg veiliger
hun werk te laten doen en te zorgen dat agressie op en rond het spoor nog minder
kans krijgt.

Over de extra maatregelen hebben NS en de bonden goede afspraken kunnen maken
die deze week zijn bekrachtigd. Zo komt er een proef met nieuwe broeken en
(gele) jassen voor S&V-medewerkers. Het gaat daarbij om meer gezaghebbende
en robuustere kleding die beter past bij de uitoefening van veiligheidstaken. NS
start verder komend jaar met andere OV-bedrijven en Sire een publiekscampagne
over de impact van agressie en geweld op OV-personeel. Dit in navolging van de
eerdere succesvolle campagne voor ambulancepersoneel. Regionale
veiligheidsconvenanten en de samenwerking met de regiopolitie moet verder
maximaal worden benut om agressie een halt toe te roepen op en rond stations.
Zowel bonden als NS pleiten verder voor voldoende aandacht vanuit de politie
voor ondersteuning bij agressie-incidenten op en rond het spoor.

Jaarlijks besteedt NS alleen al meer dan 100 miljoen euro voor het bevorderen
van de sociale veiligheid (onder andere voor cameratoezicht, S&V-teams,
trainingen en 24 uur per dag een bemande veiligheidscentrale). Dit alles laat
onverlet dat hoeveel NS ook investeert in mensen en middelen, wij het nooit
alleen kunnen. Kern van de zaak blijft dat agressie in het OV niet te tolereren
valt, en NS dit alleen gezamenlijk met justitie, politie, reizigers, vakbonden
en andere OV-bedrijven kan aanpakken.